Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. C.F.M. van den Hout
Mgr. dr. C.F.M. van den Hout

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout

Referentschap Missie en ontwikkelingssamenwerking
De referent heeft namens de Bisschoppenconferentie intensief contact met de missionaire organisaties in Nederland. In overleg met de referent bieden deze organisaties hulp vanuit de Katholieke Kerk hulp aan noodlijdenden wereldwijd.