Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks

Referent voor het Onderwijs
De bisschop-referent voor het onderwijs onderhoudt het contact met het katholiek onderwijs en de organisaties die zich met katholiek onderwijs bezig houden, vraagt aandacht voor de identiteit van katholiek onderwijs en komt op voor de belangen ervan. Binnen de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), waarin de onderwijsorganisaties vertegenwoordigd zijn, verleent hij de erkenning van katholieke scholen en ouderverenigingen namens de bisschoppen. Dit wordt nader geregeld door een Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). Ieder bisdom kent een bisschoppelijk gedelegeerde (contactpersoon) voor het onderwijs. De bisschop-referent overlegt met hen in het “officium educationis” dat regelmatig bijeen komt. Bisschoppelijk gedelegeerden vormen tevens het bestuur van het R.-K. Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK-GVO) dat onder verantwoordelijkheid van de bisschoppen godsdienstonderwijs op openbare scholen verzorgt.