Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. E.J. de Jong
Mgr. dr. E.J. de Jong

Mgr. dr. E.J. de Jong

Referentschap voor de Zorg
Het referentschap voor de zorg coördineert de contacten van de verschillende bisdommen met de landelijke instellingen voor de zorg, zoals de SKGV en GVGZ en met de zorginstellingen in hun bisdom, met betrekking tot de door hen gezonden geestelijk verzorgers, de spiritualiteit van de zorgverleners, de bestuurlijke inbedding van de zorg, enzovoort.

Referentschap voor het Justitiepastoraat
Het referentschap voor het justitiepastoraat stuurt het justitiepastoraat aan, voor zover dat vorm wordt gegeven door de hoofdaalmoezenier van het R.-K. justitiepastoraat en alle geestelijk verzorgers die onder zijn leiding met een kerkelijke zending in het justitiepastoraat werkzaam zijn, in goed overleg met Dienst Justitionele Instellingen.

Mgr. De Jong is tevens Apostolisch Administrator van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Hij is daar bereikbaar via het e-mailadres: bisschop@bisdom-krijgsmacht.nl.