Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Vlaamse en Nederlandse bisschoppen spreken over onder meer antisemitisme en migratie

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen spreken over onder meer antisemitisme en migratie

De jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen vond in 2020 plaats op dinsdag 17 februari in Dordrecht. De bisschoppen spraken elkaar onder meer over onderwerpen als antisemitisme en migratie.

Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam, verwelkomde de aanwezigen in het parochiecentrum bij de kerk van de Heilige Antonius van Padua. Het eerste punt op de agenda betrof het toenemende antisemitisme in Nederland en België. Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht en bisschopreferent voor Kerk en Jodendom, leidde dit onderwerp kort in.

Verklaring

De referent vertelde dat in Nederland door de Rooms-Katholieke Kerk samen met de Protestantse Kerk in Nederland in juni 2019 een verklaring is uitgegeven. Daarin noemen de kerken de groei van het antisemitisme ontoelaatbaar. Mgr. Woorts wees er op dat het contact met de joodse gemeenschap in Nederland goed is en dat onder meer de jaarlijkse Dag van het Jodendom daaraan bijdraagt.

Kardinaal J. De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, signaleert ook in zijn land een toenemend aantal antisemitische incidenten en ziet oude stereotyperingen van Joden soms weer naar boven komen. Hij merkt tegelijk dat door de goede contacten die er zijn tussen de R.-K. Kerk en de joodse gemeenschap, deze gemeenschap de Kerk als bondgenoot ziet, bijvoorbeeld in de discussie over ritueel slachten.

Vluchtelingen en migranten

Een ander gesprekspunt was de omgang met vluchtelingen en migranten in beide landen en meer specifiek in de kerkgemeenschappen. In beide landen stimuleren de bisschoppen de parochies om waar mogelijk gastvrij en behulpzaam te zijn voor vluchtelingen en voor migranten. Tegelijk hebben zij oog voor de problematieken waar de overheid mee te maken heeft en de zorg die er bij kansarmen in eigen land bestaat waar het gaat om de instroom van vluchtelingen en migranten.

Mgr. De Korte en mgr. Punt wezen in dit verband op het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten, waarbij het belangrijk is om te zien dat christelijke migranten een eigen dynamiek aan de kerken verlenen. De bisschoppen signaleren verder problemen waar christelijke asielzoekers mee geconfronteerd worden, soms al in het vluchtelingenkamp in de eigen regio en dat in asielcentra christenen onbegrip en discriminatie ontmoeten vanwege hun geloof.

In gesprek met politici blijven de bisschoppen dit onder de aandacht brengen. Tegelijk wijzen ze op vele goede initiatieven voor de hulp en opvang van vluchtelingen en de integratie van christenmigranten, juist door hun betrokkenheid met de kerkelijke gemeenschap in Nederland en België.

Aanwezigen

Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Liesen,mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hoogenboom, mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, mgr. Woorts, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en communicatie mw. A. Kruse.

Namens de Belgische Bisschoppenconferentie: kardinaal De Kesel,  mgr. Hoogmartens,  mgr. Vanhoutte, secretaris-generaal mgr. Cosijns en woordvoerder voor de bisschoppen T. Scholtes s.j.

 

Foto’s: rkkerk.nl.

 

Tags: , ,