Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Paus Franciscus voor Veertigdagentijd: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus’

Paus Franciscus voor Veertigdagentijd: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus’

Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2020: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.’ De Veertigdagentijd begint op 26 februari met Aswoensdag.

Op Aswoensdag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is in de Rooms-Katholieke Kerk een verplichte vastendag en het begin van de Vastentijd of Veertigdagentijd voor Pasen, het kerkelijke hoogfeest van de Verrijzenis van Christus.

‘Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijdenden te kijken en dit aan te raken’, schrijft paus Franciscus.

Bidden

De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd: ‘Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren.’

Delen

Naast het bidden herinnert de paus er aan om te delen van het eigen bezit met de meest behoeftigen door middel van een aalmoes. ‘In liefde delen maakt de mens menselijker: vergaren dreigt hem minder menselijk te maken door hem op te sluiten in zijn eigen egoïsme.’ De paus richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de Veertigdagentijd 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economen, ondernemers en ‘changemakers’ bijeengeroepen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een economie die rechtvaardiger en inclusiever is dan de huidige.

Lees hier de boodschap voor de Veertigdagentijd.

Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde van kerkzijn. Lees daarover hier meer.

 

Foto: Osservatoro Romano 2019.

 

Tags: , , ,