Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > KNR zoekt armoedebestrijders voor KNR-Waarderingsprijs, nomineren kan tot 14 mei

KNR zoekt armoedebestrijders voor KNR-Waarderingsprijs, nomineren kan tot 14 mei

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) doet een oproep voor nominaties voor de KNR-Waarderingsprijs 2023. Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. Dit jaar moet dat een initiatief zijn op het gebied van armoedebestrijding.

De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit waarbij er aandacht is voor de noden van deze tijd. Iedereen kan initiatieven nomineren die in aanmerking komen voor deze prijs. Dit kan tot 14 mei 2023.

De prijs van 2023, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje, is bestemd voor een project of initiatief dat zich op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in Nederland en mensen helpt om uit de armoede te komen.

Groeiende armoede en ongelijkheid.

Onlangs maakte het Centraal Plan Bureau (CPB) bekend dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in 2024 zal stijgen naar boven het miljoen. Het aantal gezinnen dat niet meer kan rondkomen, groeit door de stijgende inflatie en hoge energierekeningen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De menselijke waardigheid is in het geding wanneer men in armoede leeft of erin terechtkomt. De meeste armen voelen zich tweederangsburgers. Hun ervaringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nauwelijks door op de plaatsen waar beslissingen worden genomen, aldus de KNR.

Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.

In deze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood en mensen in armoede willen bijstaan en helpen om hen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen via de KNR dergelijke projecten in het licht zetten door de uitreiking van de KNR Waarderingsprijs.

Nomineren tot 14 mei 2023

Kent u een project of initiatief dat op bijzondere en inspirerende wijze bijdraagt aan de bestrijding van armoede in ons land? Dan kunt u dit project voordragen voor de KNR-waarderingsprijs. Dat kan via het nominatieformulier. Dit kan tot uiterlijk 14 mei 2023! Meer informatie over criteria en procedure zijn te vinden op knr.nl/waarderingsprijs.

Tags: ,