Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. De Jong opent tentoonstelling over Franciscus van Sales

Mgr. De Jong opent tentoonstelling over Franciscus van Sales

“Doe alles uit liefde en niet omdat het moet.” Deze uitspraak van Franciscus van Sales vormt de rode draad door een expositie over zijn leven en gedachtengoed. Deze expositie in het museum ‘De schat van Simpelveld’ werd op 1 oktober geopend door mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.

Samen met de laatste in Nederland wonende zuster Visitandin, de congregatie die door Franciscus van Sales is gesticht, onthulde hij de eerste expositietafel van tien. Alle tien tafels gaan over congregaties die door de heilige zijn geïnspireerd. Daarna sprak mgr. De Jong een zegenbede uit. Dit alles onder toeziend oog van de overste en andere leden van onder anderen de fraters van Tilburg, de zusters van Liefde (Tilburg), de Salesianen en zusters van Don Bosco, zusters van het Arme Kind Jezus en de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Al deze congregaties vinden hun inspiratie in de spiritualiteit van Franciscus en zijn terug te vinden in de tentoonstelling

Museum de Schat van Simpelveld

De tentoonstelling wordt gehouden in de kapel van het voormalige klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Onder de naam Museum De Schat van Simpelveld draagt het sinds enkele jaren het religieuze erfgoed van de zusters uit. Naast een vaste collectie van schitterend geborduurde paramenten en kerstgroepen biedt het museum ruimte voor wisselende tentoonstellingen, zoals deze over Franciscus van Sales.

Jubileumjaar

De expositie is een initiatief van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de Salesianen van Don Bosco in samenwerking met verschillende andere congregaties. Dit jaar wordt wereldwijd de 400ste sterfdag van Franciscus van Sales herdacht en tevens de 450ste geboortedag van Jeanne de Chantal. Samen stichtten zij de congregatie van de Visitandinnen.

De expositie is nog te bezoeken tot en met 29 januari 2023, tijdens de openingstijden van het Museum de Schat van Simpelveld

Lees het complete artikel op de website van de KNR. 

Foto: KNR

 

Tags: ,