Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Huis van Compassie uit Nijmegen wint KNR-Waarderingsprijs 2023

Huis van Compassie uit Nijmegen wint KNR-Waarderingsprijs 2023

Donderdag 19 oktober 2023 is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR). Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden. Compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie staat hierbij centraal.

De KNR-Waarderingsprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Vanouds her is dit een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben.

Huis van Compassie

De prijs ging naar het Huis van Compassie in Nijmegen. Dit huis richt zich met compassie op bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. De stichting organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandeld zou willen worden.

Compassie als belangrijke waarde

De inzet voor mensen in armoede, het organiseren van ontmoeting tussen verschillende groepen en het bijdragen aan groeiend respect voor elkaar, zijn thema’s die de religieuzen na aan het hart liggen. Voor dit project is het werken vanuit compassie, omzien naar elkaar belangrijk. Bij het Huis van Compassie wordt de mens gezien in zijn geheel en niet alleen zijn of haar problemen. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen. Zij zien dit voortgezet in dit project en waarderen dit met de KNR-Waarderingsprijs.

Lees meer, ook over de andere zeven genomineerde op de website van de KNR.

Foto van de winnaars: KNR.

Tags: ,