Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Raad van Kerken tegen commissie Tweede Kamer: doe meer voor vluchtelingen in Griekenland

Raad van Kerken tegen commissie Tweede Kamer: doe meer voor vluchtelingen in Griekenland

Vanuit Nederland meer doen voor vluchtelingen in Griekenland: dat is de oproep van de Raad van Kerken in Nederland na een bezoek aan kerken en vluchtelingen op het Griekse vasteland. De Raad overhandigde gisteren een rapport met zijn bevindingen aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

In het rapport wordt gepleit voor meer juridische hulp aan vluchtelingen, hulp bij integratie en aandacht voor de rol die kerken spelen in de opvang en het maatschappelijk debat.

Menselijk leed

Het rapport met aanbevelingen vanuit de Raad van Kerken werd in ontvangst genomen door kamerlid Anne-Marijke Podt, die namens D66 in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zit. Samen met haar collega-Kamerleden Bisschop (SGP), Ceder (CU), Koekkoek (Volt), Van Dijk (SP) en Piri (PvdA) luisterde ze naar een mondeling verslag van de reis door Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken. Zij benadrukte dat kerken in Nederland op deze manier nogmaals de hachelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland bij de Nederlandse politiek onder de aandacht wil brengen. “We zien dat Griekse kerken enorm goed werk verrichten voor hun naasten in nood, maar aan het menselijk leed van mensen op de vlucht mogen we niet voorbijzien.”

Solidariteit met Griekse kerken

Van zondag 13 tot en met vrijdag 18 maart bezocht een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland. Na dit bezoek is de delegatie ervan overtuigd dat Nederland meer voor vluchtelingen in Griekenland kan en moet doen. Juist op het Griekse vasteland is de situatie schrijnend. Veel mensen wachten jarenlang in kampen, honger komt regelmatig voor. Na een week van waarnemingen en gesprekken met Griekse kerkleiders, medewerkers van NGO’s, functionarissen, journalisten en vooral ook vluchtelingen zelf, komt de Raad daarom tot de volgende aanbevelingen:

  1. Juridische bescherming: breng juridische bijstand voor mensen die vastlopen in het asielsysteem op peil, inclusief capaciteit voor kerkelijke organisaties en NGO’s die juridische hulpverlenen. Maak in Europees verband afspraken over het niet terugsturen naar onveilige landen.
  2. Integratie: centra voor opvang van vluchtelingen en migranten mogen geen detentiecentra worden. Houd de centra open zodat contact van vluchtelingen met de Griekse samenleving mogelijk blijft. Ondersteun kerkelijke en NGO-programma’s voor de integratie van vluchtelingen financieel en geef deze de nodige ruimte.
  3. Mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen: begeleid afgewezen asielzoekers naar een duurzaam perspectief, geef hen daarbij de benodigde juridische en maatschappelijke ondersteuning, en het nodige voor het dagelijks bestaan. Zorg ervoor dat hulp die met een humanitair oogmerk aan vluchtelingen wordt verleend niet wordt gecriminaliseerd.
  4. Hulp aan nieuwkomers met onderwijs en job coaching:steun kerkelijke organisaties en NGO’s die nieuwkomers onderwijs en job training bieden.
  5. Bijdrage kerken aan hulpverlening en draagvlak voor nieuwkomers: erken de rol van kerken en hun leiders en stimuleer het gesprek tussen kerken en de overheid en de samenwerking tussen kerken onderling en met NGO’s.

 

Foto: V.l.n.r.: Dhr. Bisschop (SGP), mw. Podt (D66), mw. Koekkoek (Volt), dhr. Ceder (CU), mw. Tielens (adjunct-griffier Kamercommissie Justitie en Veiligheid), dhr. Van Loon (werkgroep Vluchtelingen), mw. Crouwel (algemeen secretaris Raad), dhr. Jungheim (Kerk in Actie).

Tags: , ,