Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Paus stuurt gebed Akte van Toewijding naar de bisdommen, Nederlandse vertaling beschikbaar

Paus stuurt gebed Akte van Toewijding naar de bisdommen, Nederlandse vertaling beschikbaar

Paus Franciscus heeft het gebed voor de Akte van Toewijding, die vrijdag 25 maart plaats vindt om de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, naar de bisdommen gestuurd. De begeleidende brief zowel als het gebed zijn in het Nederlands vertaald en beschikbaar gemaakt door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

In de begeleidende brief aan de bisschoppen vraagt de paus om ‘de priesters, religieuzen en gelovigen uit te nodi­gen om op 25 maart in hun kerken en gebedshuizen bijeen te komen, zodat het heili­ge volk van God een smeekbede, vanuit het hart en in koor, tot Maria, onze Moeder, kan richten.’

Vredevorst

‘Bijna een maand is verstreken sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die da­gelijks onmetelijk leed berokkent aan het zo zwaar beproefde volk en de wereldvrede bedreigt’, schrijft de paus. ‘In dit donkere uur is de Kerk dringend geroepen om met voorbeden ten bes­te te spreken bij de Vredevorst en om haar nabijheid te betuigen aan hen die recht­streeks door het conflict getroffen worden. Ik ben dankbaar voor de velen die met grote vrijgevigheid hebben gereageerd op mijn oproepen tot gebed, vasten en liefda­digheid.’

De paus beantwoordt met de Akte van Toewijding aan ‘talrijke verzoeken van het Volk van God, om op een bijzondere manier de oorlogvoerende naties aan de Heilige Maagd Maria toe te ver­trouwen.’ Eerder al werd bekend gemaakt dat dit op 25 maart plaats vindt, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer.

Paus Franciscus schrijft: ’Omdat het passend is dat wij de vrede afsmeken met harten die vernieuwd zijn door Gods vergeving, zal de Akte van Toewijding plaatsvinden in het kader van een viering van boete en verzoening die om 17.00 uur, Romeinse tijd, in de Sint-Pietersbasiliek wordt gehouden. De akte zelf zal rond 18.30 uur plaatsvinden.’

Ook in Nederlandse bisdommen vindt de Akte van Toewijding plaats. Kijk daarvoor op de websites van de bisdommen.

Nederlandse vertaling Aanbiedingsbrief bij Toewijdingsgebed.

Nederlandse vertaling Toewijdingsgebed.

 

 

Tags: , , ,