Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Liesen namens Nederlandse bisschoppen over betrokkenheid bij Amazonesynode

Mgr. Liesen namens Nederlandse bisschoppen over betrokkenheid bij Amazonesynode

Zondag 6 oktober 2019 is in Rome de bisschoppensynode over de Amazone van start gegaan. Hiervoor zijn de bisschoppen uit het Amazonegebied bij elkaar, maar ook de Nederlandse bisschoppen voelen zich betrokken. Zij steunen onder anderen de bisschop van Paramaribo in zijn strijd voor rechtvaardigheid en waarheid in het Amazonegebied. Mgr. Liesen, bisschop van Breda, sprak met meerdere bisschoppen uit het Amazonegebied toen hij te gast was bij een van de voorbereidende pre-synodes in Brits Guyana.


‘Op deze pre-synode is veel gesproken over het leven van de Indianen, dat zwaar onder druk staat door de commerciële activiteiten van buitenlandse maatschappijen: het wezenlijk wordt vernietigd om er overbodige luxe mee te maken’, vertelt mgr. Liesen over deze bijeenkomst die in november 2018 plaatsvond. Hij vertelt dit in een brief aan een aantal Nederlandse R.-K. organisaties die zich inzetten voor de Indianen in het Amazonegebied en die bij de Nederlandse bisschoppen hun zorg om de Amazone voor het voetlicht hebben gebracht.

Catastrofaal voor de Indianen
‘De grote drijfveer van genoemde commerciële activiteiten is hebzucht en zelfzucht. De Toucha’s, dat zijn de hoofden van verschillende Indianenstammen, hebben getuigenis afgelegd van hun ervaringen: met name de mannen worden uitgebuit, niet zelden zijn ze maanden lang van huis voor slecht betaalde banen in mijnbouw en bosbouw. De methoden van mijnbouw en bosbouw zijn bovendien catastrofaal voor het leven van de Indianen. Ze geven aan dat ook hun taal en identiteit verloren dreigen te gaan. De brandende kwesties in het betreffende gebied zijn: landrechten, vervuiling en besmetting van het water (met kwik).’

Bisschop Liesen weet dat ook Nederlandse bedrijven daar mee verantwoordelijk voor zijn. De lokale regeringen hebben op grote schaal concessies aan buitenlandse investeerders verstrekt, met het oog op korte termijn winst. Dit werkt in het nadeel van de inheemse bevolking die nauwelijks nog landrechten hebben.

Kentering
De Toucha’s hopen dat de Amazonesynode een kentering ten goede teweeg zal brengen. De Kerk is al bijna tweehonderd jaar aanwezig in het (Rupununi)gebied. ‘Ze willen inzetten op gebed en goed onderwijs als een weg voor nieuwe, inclusieve evangelisatie. Ze hopen dat de Kerk onverkort voor de waarheid staat en hen ondersteunt,’ zegt mgr. Liesen.

‘De lokale bisschoppen hebben goed naar de inheemse bevolking geluisterd, maar ook goed gesproken. Ze hebben gesproken over hoe de Amazonesynode effectief kan worden.’ Om dat te bereiken is het gesprek met vertegenwoordigers van de grote buitenlandse bedrijven van belang, mogelijk tijdens, maar ook na de synode.

‘Als Nederlandse bisschoppen willen we de lokale bisschoppen bemoedigen om de stem van de Kerk te laten horen op de Amazonesynode en de broederlijke verbondenheid bevestigen. Als Nederlandse bisschoppen spreken we ook met regelmaat met vertegenwoordigers van de politieke partijen. Ook in dit overleg willen we de kwestie van Nederlandse betrokkenheid in de exploitatie van de Amazone thematiseren,’ aldus mgr. Liesen.

Lees in deze context ook: Nederlandse bisschoppen en CDA bespreken actuele thema’s.

Kijk hier voor meer informatie over de Amazonesynode.

 

Foto’s van de pre-synode via mgr. Liesen.

Tags: ,