Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppen en Nederlandse Katholieke Schoolraad op de bres voor vrijheid van onderwijs

Bisschoppen en Nederlandse Katholieke Schoolraad op de bres voor vrijheid van onderwijs

In de week van 30 september tot en met 4 oktober is de week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week had als thema ‘duurzaamheid’. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) vraagt zich momenteel af hoe ‘duurzaam’ de vrijheid van onderwijs eigenlijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent namens de bisschoppenconferentie voor het Katholiek onderwijs, stuurde de NKSR een brief hierover aan de Onderwijsraad.


De Onderwijsraad is bezig met een verkenning naar de betekenis van de vrijheid van onderwijs in de huidige tijd. Door de recente focus op problemen bij enkele scholen, komt die vrijheid onder druk te staan. De NKSR levert in zijn brief een bijdrage aan de verkenning van de Onderwijsraad.

In deze brief wordt gewezen op het standpunt van tegenstanders van bijzondere scholen, die deze ten onrechte verantwoordelijk houden voor kansenongelijkheid en (sociale) segregatie. De inspectie van het onderwijs heeft echter het tegenovergestelde geconstateerd: “De confessionele scholen (rooms-katholiek en protestants-christelijk) lijken juist een relatief minder sterk effect op deze vorm van segregatie te hebben”, staat in de brief.

Hoge kwaliteit

‘Katholieke scholen verzorgen inclusief onderwijs. Iedereen is welkom. De dialoog tussen culturen en religies doet ertoe en wordt open gevoerd. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en ouders en leerlingen zijn tevreden over het pedagogisch klimaat in de scholen. Katholieke scholen zijn er dus niet alleen voor katholieken. In de grote steden van ons land tellen katholieke scholen soms meer dan 80 tot 95% niet- of andersgelovige leerlingen. Het beeld dat in dezen door de voorstanders van uitsluitend openbaar onderwijs wordt opgeroepen is volledig onjuist,’ zo betoogt de NKSR verder in zijn brief.

Lees de hele brief, die is ondertekend door diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voorzitter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mgr. dr. J.H.M. Hendriks, bisschopreferent voor het katholiek onderwijs.

Foto: mgr. Hendriks spreekt op een studiedag van de NKSR over burgerschapsvorming in het katholiek onderwijs. Lees hier het verslag van deze dag.

Tags: ,