Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse bisschoppen en CDA bespreken actuele thema’s

Nederlandse bisschoppen en CDA bespreken actuele thema’s

Vrijdag 13 september 2019 trof een aantal Nederlandse bisschoppen een delegatie van het CDA in het bisdombureau te Rotterdam. De ontmoeting vond plaats in een goede sfeer. Er werd onder meer gesproken over actuele thema’s als duurzaamheid, privacy en transparantie, de opvang van migranten en vluchtelingen en christenvervolging. De bisschoppen streven naar een regelmatig contact met alle politieke partijen.

Mgr. De Korte sprak over de impact van Laudato si’, de groene encycliek van paus Franciscus, wereldwijd op het debat over klimaat en duurzaamheid. De paus koppelt de zorg voor de schepping nadrukkelijk aan sociale gerechtigheid en zorg voor de armen. Aan het CDA werd daar ook aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld waar het gaat om de negatieve effecten die ook Nederlandse bedrijven veroorzaken in kwetsbare gebieden als de Amazone.

Menselijkheid

Verder werd gesproken over de zorg voor asielzoekers in ons land. Mgr. De Jong bracht onder de aandacht dat zij soms als gezin in slechts één kleine kamer moeten verblijven. Hij thematiseerde ook dat voor jongeren in gedwongen opvang de toegang tot geestelijk zorg en bijstand soms ontbreekt en pleitte voor menselijkheid in de opvang van deze kwetsbare groepen. Ook wezen de bisschoppen op de moeilijkheden die sommige asielzoekers ondervinden als ze voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) moeten aantonen dat ze zich tot het Rooms-Katholieke geloof hebben bekeerd.

Op het probleem van christenvervolging wereldwijd meldde het CDA dat in het huidige regeerakkoord aandacht is voor dit onderwerp en dat er in juli van dit jaar een gezant voor godsdienstvrijheid is benoemd. Een voorstel daartoe van het CDA en de ChristenUnie kreeg steun van een Kamermeerderheid.

Het CDA zei toe graag met de bisschoppen in gesprek te blijven over de verschillende thema’s die aan bod kwamen. Dit contact wordt onderhouden door mw. Danielle Woestenberg namens de bisschoppenconferentie.

Namens de bisschoppenconferentie waren aanwezig:

 • Kardinaal W.J. Eijk, bisschop van Aartsbisdom Utrecht
 • Mgr. J.H.J. van den Hende, voorzitter Bisschoppenconferentie, bisschop van Bisdom Rotterdam
 • Mgr. J.W.M. Liesen, vice-voorzitter Bisschoppenconferentie, bisschop van Bisdom Breda
 • Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop van Bisdom ‘s-Hertogenbosch
 • Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop-coadjutor van Bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Mgr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden
 • Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond
 • D.P.J. Woestenberg, jurist ad extra namens de Bisschoppenconferentie
 • A. Kruse, hoofd pers en communicatie namens de Bisschoppenconferentie

Namens het CDA:

 • M. Amhaouch
 • A.G.J.M. Rombouts
 • J.A.M.J. van den Berg-Jansen
 • R. Ploum
 • J. Geurts
 • A. de Jong
 • M.J.F. van Helvert
 • A. Kuik
 • A.H. Mulder
 • P.H. Omtzigt
 • W.P.H.J. Peters
 • M.R.J. Rog
 • H.A.G. Ronnes
 • E.J. Slootweg