Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop Van den Hout neemt rapport Kerk in Nood in ontvangst: christenvervolging neemt toe

Bisschop Van den Hout neemt rapport Kerk in Nood in ontvangst: christenvervolging neemt toe

Vervolging van Christenen in de wereld neemt toe. Dat is de belangrijkste bevinding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een periodieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Christenen die in 2020-2022 onderdrukt worden vanwege hun geloofsovertuiging. Op 16 november is het rapport aangeboden aan mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent namens de Nederlandse bisschoppen voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

Op initiatief van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood kleuren op #RedWednesday, woensdag 23 november aanstaande zo’n honderd kerken in Nederland en duizenden kerken wereldwijd rood, om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en christenvervolging.

In 75 procent van de 24 onderzochte landen – vaak landen die al bekend stonden vanwege schendingen van het recht op godsdienstvrijheid, is sprake van meer onderdrukking of uitgesproken vervolging. Het stemt Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland, treurig dat de vervolging van Christenen in de afgelopen jaren is toegenomen.

“Wat het meest opvalt is dat medegelovigen in het Midden-Oosten, bakermat van het Christendom, het nu nog slechter hebben dan in de tijd van ISIS, het radicaal-islamitisch kalifaat! Het maakt duidelijk dat het signaal van #RedWednesday harder nodig is dan ooit. We moeten onze stem laten horen vóór godsdienstvrijheid en tegen christenvervolging!”

Bisschop Ron van den Hout, referent van de Nederlandse bisschoppen voor Missie- en ontwikkelingsvraagstukken, nam het rapport ‘Vervolgd en Vergeten?’ in ontvangst en onderstreepte dit: “Christenvervolging blijft onze aandacht vragen. Dit rapport laat zien hoe ernstig de situatie in verschillende landen is en blijft.”

Afrika: toenemend islamitisch extremisme
In Afrika verslechterde de situatie van Christenen vooral door toenemend islamitisch extremisme in de onderzochte landen. Groepen als Boko Haram en de Islamitische Staat West Afrika Provincie (ISWAP) proberen er nog steeds kalifaten te vestigen. Meer noordelijk in Afrika verbiedt Islamitische Staat in de Grote Sahara (ISGS) muziek en feesten op gelegenheden zoals bruiloften. Een blijk van de islamitisch-salafistische achtergrond van de terreurgroep.

Midden-Oosten: christendom in crisis
In het Midden-Oosten bedreigen geweldscrises en aanhoudende migratie het voortbestaan van drie van ‘s werelds oudste christelijke gemeenschappen in Irak, Syrië en Palestina. Paradoxaal genoeg zijn er tekenen dat de situatie van Christenen in delen van het Midden-Oosten slechter is dan tijdens de bezetting door het radicaal-islamitische Daesh (ISIS; Islamitisch Kalifaat). De exodus van christenen is het duidelijkst in Syrië, waar hun aantal in tien jaar tijd is gedaald van 1,5 miljoen (= 10 procent van de bevolking) voordat de oorlog in 2011 begon tot zo’n 300.000 nu (= minder dan 2 procent van de bevolking).

Azië: autoritaire regimes en religieus nationalisme
In verschillende Aziatische landen beperkt autoritair staatsbeleid het vermogen van gelovigen om vrij hun geloof te belijden. Zo is in Vietnam sprake van strengere beperkingen en geldt in Noord-Korea een bijna volledig verbod op religie. China blijft leden van religieuze groeperingen lastigvallen die de officiële lijn van de communistische partij niet aanvaarden. Kerken worden meer beperkt in hun activiteiten en van communistische partijleden wordt verwacht dat zij atheïstisch zijn. In andere landen speelt religieus nationalisme een rol bij de onderdrukking van Christenen en andere minderheidsgroepen. Dit geldt voor India (Hindoe-nationalisme) en Pakistan (islamitisch nationalisme) en, sinds de terugkeer aan de macht van de Taliban – die een harde interpretatie van islamitische Sharia-wetgeving oplegt aan de samenleving, zeker ook voor Afghanistan.

Nog te weinig erkenning
Hoewel regeringen het belang van vrijheid van godsdienst of overtuiging beginnen te erkennen blijkt uit het rapport ‘Vervolgd en Vergeten?’ dat nog een lange weg te gaan is om de vrijheid van Christenen en andere minderheden overal ter wereld te beschermen. Een deel van het probleem is een culturele misvatting in het Westen, waar vaak ontkend wordt dat Christenen nog steeds de meest vervolgde geloofsgroep zijn. Over deze “politieke correctheid” zei de Chaldeeuwse katholieke aartsbisschop Bashar Warda van Erbil in Noord-Irak: “Er worden nog steeds mensen vervolgd vanwege hun geloof… Ja, Christenen worden vervolgd.”

Lees meer op redwednesday.nl.

U kunt op bijgaande link klikken voor het aanvragen van de samenvatting van het rapport en/of het bestellen van het gehele rapport. De film over dit rapport is ook te vinden onder deze link: kerkinnood.nl.

Bericht en afbeelding via bisdom Groningen-Leeuwarden.

Tags: ,