Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Twee bijeenkomsten in het teken van martelaren voor het geloof in 2021

Twee bijeenkomsten in het teken van martelaren voor het geloof in 2021

Op vrij­dag 8 april, wor­den in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de mensen her­dacht die in 2021 zijn gedood om hun geloof in Christus. Na een Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur, wordt de kruis­weg gebe­den, afgewisseld met muziek, ge­tui­ge­nissen en over­we­gingen.

Dit jaar wor­den onder meer ge­tui­ge­nissen gebracht uit Mexico, India en Nigeria. In het eerste land werd pries­ter pastoor José Guadalupe Popoca vermoord. Hij bleef zijn pa­ro­chie dienen ondanks de drei­ging van drugsben­den. Nitish Kumar (16), lei­der van een gebeds­groep in Noord-India, werd in augus­tus 2021 aan­ge­vallen met zuur, waaraan hij overleed. En in de Nigeriaanse staat Katsina wer­den in mei twee pries­ters ont­voerd. Het lichaam van pastoor Alphonsus Bello (33) al snel op het terrein achter de kerk werd terug­ge­von­den. Voor de nabe­staan­den is hun ge­tui­ge­nis van blijvende waarde.

Een ieder is van harte welkom in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station). Wie niet in de gelegen­heid is te komen, kan de avond via de livestream van de pa­ro­chie meebeleven.

Wie mee wil bidden voor pastoor Popoca, Nitish en pastoor Alphonsus, en voor alle gelo­vi­gen die in 2021 het leven lieten én hun ver­vol­gers kan zich aan melden via de web­si­te van Kerk in Nood en ont­vangt het gratis gebedspakket thuis: kerkin­nood.nl/mar­te­la­ren

Oecumenische gebedswake voor vrede in Apeldoorn

De gemeenschap van Sant’Egidio Nederland organiseert op 12 april in de Onze Lieve Vrouwekerk (Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur) de jaarlijkse oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland dominee De Reuver zal voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders van de Rooms-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Koptische Kerk en de Church of England. Namens de Rooms-Katholieke Kerk is mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht aanwezig.

De gemeenschap van Sant’Egidio hoopt dat ook veel ‘gewone’ kerkgangers van uiteenlopende kerken die avond naar de OLV-kerk komen. Diaken Dashorst van de Apeldoornse parochie en lid van Sant’Egidio: “Het is een waardevolle traditie om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst. Wij hopen dat de verschillende christelijke kerken ruim vertegenwoordigd zijn. Het belooft een indrukwekkende viering te worden waarin de namen worden gelezen van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven hebben gegeven.”

Dashorst: “Het is een gebed uit solidariteit met alle mensen die leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof. In deze wake komen mensen samen uit het hele land om te bidden en te zingen voor de vrede, vrede in Oekraïne en de wereld. Alle mensen die de vrede een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.”

Tags: , , ,