Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart online via YouTube

Avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart online via YouTube

De laatste jaren or­ga­ni­seert de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood Neder­land de Avond van de Mar­te­la­ren. Zo werden in 2019 in verschillende bisdommen avonden georganiseerd. Van­wege corona zijn er dit jaar geen fysieke bij­een­komsten maar is er een live video via YouTube op vrij­dag­avond 26 maart 2021 vanaf 20.00 uur.

Ook in 2020 moesten mensen hun geloof in Christus met de dood bekopen. Deze getuigen van het geloof (martyre) en van de liefde tot in de dood, in­spi­re­ren anderen in hun geloof. Tijdens de Avond van de Mar­te­la­ren zijn er ge­tui­ge­nissen van drie mensen:

  • De Venezolaanse pries­ter José Manuel de Jesús werd vermoord toen hij iemand aansprak die een pa­ro­chi­aan bedreigde.
  • Se­mi­na­rist Nnadi Michael uit Nigeria werd samen met drie andere se­mi­na­risten uit het semina­rie van Kaduna ont­voerd. Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus.
  • En in Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze wei­gerde te trouwen en zich tot de Islam te bekeren.

Bid mee!

Kerk in Nood roept iedereen op om mee te bidden voor deze martelaren: ‘Op de Avond van de Mar­te­la­ren bid­den we voor hen, voor hun nabe­staan­den en voor hun ver­vol­gers, maar ook voor al die andere mensen die om hun geloof zijn ver­volgd. Om troost, kracht, beke­ring en genade. Bid mee!’

Kijk hier hoe u zich kunt aanmelden voor deelname en hoe u het gebedspakket voor deze avond kunt ontvangen.

Tags: ,