Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Woensdag 29 maart en vrijdag 31 maart gebed voor hedendaagse martelaren

Woensdag 29 maart en vrijdag 31 maart gebed voor hedendaagse martelaren

Jaarlijks herdenkt de Gemeenschap van Sant’Egidio alle christenen die in het voorgaande jaar werden omgebracht vanwege hun geloof. Dit gebeurt tijdens een gebedsbijeenkomst die in 2023 plaatsvindt op woensdag 29 maart om 19.00 uur in Apeldoorn. Ook op vrijdag 31 maart worden christenen die zijn omgekomen om hun geloof herdacht en wel met een bijeenkomst van Kerk in Nood in de St. Nicolaasbasiliek te Amsterdam.

Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Tijdens de oecumenische gebedsavond van Sant’Egidio worden de namen van christenen in de wereld die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof, voorgelezen. Er wordt gebeden uit solidariteit met alle mensen die leven in verdrukking en vervolging omwille van hun geloof. Ook wordt gebeden voor de christenen in Oekraïne, Rusland, Syrië, Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld waar zoveel mensen slachtoffer zijn van aanhoudend geweld.

Dit jaar gaat mgr. Bernd Wallet, bisschop van de Oud-Katholieke Kerk, in deze herdenking voor, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Syrisch-Katholieke Kerk, de Koptische Kerk, de Church of England, de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht vertegenwoordigt de R.-K. Kerk.

De bijeenkomst is om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. Kijk hier voor meer informatie.

Nicolaas­basi­liek Am­ster­dam

Op vrij­dag 31 maart gedenkt Kerk in Nood Neder­land de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in Christus. Aan­slui­tend aan een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam die begint om 19.00 uur, wordt de kruis­weg gebeden, afgewisseld met muziek, ge­tui­genissen en over­we­gingen.

Er zijn onder meer ge­tui­ge­nissen te horen uit Congo, Mexico en Nigeria zoals ook het verhaal van de Congolese zuster Marie-Sylvie. Zij had voor de jihadisten kunnen vluchten maar bleef bij haar pa­tiën­ten en waar­schuwde haar medepa­ro­chi­anen. In Mexico wer­den twee Jezuïeten vermoord die een reis­lei­der wil­den be­scher­men toen deze hun kerk invluchtte. En in Nigeria wer­den afgelopen jaren tien­tal­len pries­ters ont­voerd. Drie van hen kwamen niet levend terug.

Voor de nabe­staan­den is hun verhaal en ge­tui­ge­nis van blijvende waarde. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog, via deze link.

 

 

 

Tags: