Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd

Tien jaar Dag van het Jodendom in Nederland gevierd

Woensdag 6 februari jongstleden vierden de Nederlandse bisschoppen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jodendom werd gehouden. Mgr. drs. Herman W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom opende de feestelijke bijeenkomst die plaatsvond in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De organisatie was mede in handen van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ).

De aanwezigen werden welkom geheten door mevrouw Hetty Berg, manager museale zaken van het Joods Historisch museum. ‘Wij zijn blij dat u deze gebeurtenis juist hier viert, in het hart van het Joods Cultureel Kwartier van Amsterdam.’

Mgr. Woorts, tevens hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht, sprak zijn dankbaarheid uit voor de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, waarin Rooms-Katholieken en Joden in Nederland nader tot elkaar kwamen en er vriendschappelijke banden groeiden mede dankzij de Dag van het Jodendom: ‘Graag wil ik hier benadrukken hoe veelzeggend het wil zijn dat onze Bisschoppenconferentie Kerk en Jodendom als een eigen referentschap kent en dat het niet een onderdeel is van het referentschap interreligieuze dialoog, wat wil zeggen: onze band, onze relatie met Joden en Jodendom is een unieke en het Jodendom beschouwen wij niet als een wezenlijk andere godsdienst.’

Geschiedenis Dag van het Jodendom

Dr. Tineke de Lange, beleidsadviseur op het gebied van Kerk en Jodendom voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie, schetste een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Dag voor het Jodendom, het doel er van en de mogelijkheden voor de toekomst. ‘Omdat deze dag zowel landelijk, als in de bisdommen, als in parochies kan worden gevierd met activiteiten die het onderlinge contact, de dialoog en de wederzijdse kennis over elkaar bevorderen, wordt op verschillende niveaus gewerkt aan een betere verstandhouding’, aldus dr. De Lange.

Psalmen

Rabbijn mr. Menno ten Brink, van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, sprak over het gebruik van psalmen in de Joodse liturgie. Hij vertelde welke psalmen bij welke gelegenheden werden gezongen en voegde de daad bij het woord door er een aantal voor te zingen.

Pater dr. Johan te Velde o.s.b., monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem, zette vervolgens uiteen hoe de psalmen hun plek hebben gekregen in de Rooms-Katholieke liturgie, zowel binnen het Getijdengebed – met name in de Benedictijner orde – als in die van de Eucharistie. Beide lezingen illustreerden hoe de psalmen een bindend element vormen tussen Joden- en Christendom, door beiden geliefd en gewaardeerd vanwege de grote zeggingskracht en herkenbaarheid in alle aspecten van de menselijke relatie met God.

De feestelijke bijeenkomst waarbij onder anderen ook mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout en mgr. De Jong bij aanwezig waren, werd afgesloten met een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn.

Kijk voor de volledige toespraak van mgr. Woorts, de PowerPoint presentatie van dr. De Lange en de lezing van pater Te Velde op de site Dag van het Jodendom.

Kijk hier voor de site van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ).

Foto boven: mgr. Woorts (midden) en mgr. Van den Hende (rechts) in gesprek met rabbijn Ten Brink.

Tags: