Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Thema Dag van het Jodendom 2022: “Kunst in het Jodendom en Christendom”

Thema Dag van het Jodendom 2022: “Kunst in het Jodendom en Christendom”

Maandag 17 januari is de Dag van het Jodendom. In 2022 staat voor deze dag het thema ‘Kunst’ centraal. Tijdens meerdere bijeenkomsten wordt stil gestaan bij de kunst in het Jodendom en Christendom. Hoe inspireert de Joodse traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert de christelijke traditie christelijke kunstenaars?

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren. Op de website dagvanhetjodendom.nl is een overzicht te vinden van activiteiten rondom het thema, zowel in de verschillende bisdommen als op landelijk niveau.

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Tags: ,