Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Thema Dag van het Jodendom 17 januari 2020 is ‘bevrijding en vrijheid’

Thema Dag van het Jodendom 17 januari 2020 is ‘bevrijding en vrijheid’

De herdenking van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden is voor de organisatie van de Dag van het Jodendom reden om in 2020 te kiezen voor het thema ‘bevrijding en vrijheid’. De Dag van het Jodendom vindt plaats op 17 januari 2020 en er wordt stil gestaan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach.

Exodus: het boek van de bevrijding

Het Bijbelboek Exodus vertelt over de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van het machtige Egypte. Dit verhaal van de uittocht is door de eeuwen heen doorverteld, gevierd en gezongen. Voor Joden en christenen is het uittochtverhaal hét verhaal bij uitstek over bevrijding. Nog steeds putten mensen hieruit troost, kracht en inspiratie om zich in situaties van pijn, lijden en onderdrukking staande te houden en zich niet neer te leggen bij onrecht.

De bevrijding vieren in Jodendom en christendom

Het verhaal van de uittocht uit het boek Exodus wordt doorverteld, gevierd en bezongen. In het jodendom gebeurt dat bij Pesach, herinnering aan de uittocht, seideravond. In de katholieke kerk wordt dit verhaal vertelt in de paasnacht.

Vrijheid – wat is dat?

Vraag aan verschillende mensen wat vrijheid en onvrijheid voor hen betekent, en je krijgt verschillende antwoorden. Wanneer ben je vrij? Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je vrij bent als je  verslaafd bent aan alcohol of drugs, of als je in de schuldsanering zit. Ook voor gedetineerden krijgen de begrippen vrijheid en onvrijheid vaak een bijzondere betekenis. En dan is er nog de paradox dat mensen in onvrije situaties soms de ervaring hebben van innerlijke vrijheid.

75 jaar bevrijding

Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden bevrijd werd van de onderdrukking door de nazi’s. Reden voor vreugde, maar ook reden voor bezinning. Want de bevrijding had voor de Joden, de Roma en de Sinti die de vernietigingskampen overleefd hadden of terugkwamen uit de onderduik een andere lading dan voor de meeste andere Nederlanders. Naast het trauma van deze ervaringen en het verlies van familie en vrienden moesten ze de vaak kille ontvangst en het onbegrip zien te verwerken. De Sjoa zelf mag niet vergeten worden, maar ook de manier waarop de samenleving en de kerken daarmee omging en omgaat verdient blijvende aandacht.

Kijk voor meer informatie en interessante links bij het thema ‘bevrijding’ op dagvanhetjodendom.nl

Luister een interview over het thema ‘bevrijding’ met dr. Tineke de Lange, beleidsadviseur van de Nederlandse Bisschoppenconferentie op het gebied van het jodendom, in een podcast op katholiekleven.nl.

Tags: