Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Speciale voorbede voor liturgie op Goede Vrijdag in verband met coronapandemie

Speciale voorbede voor liturgie op Goede Vrijdag in verband met coronapandemie

Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten maakt de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) een speciale voorbede beschikbaar voor de liturgie van Goede Vrijdag, 10 april. Op Goede Vrijdag wordt in de Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer gebeden voor de Kerk en de wereld. Aan deze voorbeden wordt de extra bede toegevoegd met het oog op de coronapandemie.

Er wordt gebeden voor diegenen die in nood verkeren, voor de zieken, de overledenen, bestuurders maar ook voor wetenschappers die zoeken naar geneesmiddelen tegen corona.

Mgr. Liesen, bisschopreferent voor de Liturgie, vraagt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de parochies om deze bede in te voegen in de liturgie voor Goede Vrijdag. Ga voor de toelichting en de complete bede naar de website van de NRL: rkliturgie.nl.

De voorbede kan uiteraard thuis mee worden gebeden en gaat als volgt:

Laten wij bidden voor allen

die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie:

dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,

hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,

kracht aan hen die de zieken bijstaan,

inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken,

wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij,

en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

 

 

Foto: Ramon Mangold

Tags: , ,