Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse Bisschoppenconferentie schiet Caritas Athene te hulp

Nederlandse Bisschoppenconferentie schiet Caritas Athene te hulp

In hun vergadering van 10 maart hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om Caritas Athene financieel te ondersteunen met een gift via de afzonderlijke bisdommen. Caritas Athene verzorgt onder meer huisvesting voor migranten en dagelijkse maaltijden voor volwassenen en kinderen.

Tussen 2014 en 2019 kwamen ruim 1,2 miljoen migranten aan in Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven rond de 42.000 personen in en rond overvolle opvangkampen. In sommige gevallen, zoals op Samos, zijn er zelfs meer migranten dan lokale bevolking. Op Lesbos is het kamp Moria inmiddels het grootste vluchtelingenkamp van Europa met 13.000 personen. Daarbij komt nog de toegenomen spanning sinds Turkije per 1 maart de grenzen heeft opengezet.

Caritas Athene

In Griekenland helpt de Kerk waar zij kan. Een belangrijk instrument daarbij is de caritas. Caritas Athene heeft de afgelopen vier jaar sinds het begin van de vluchtelingencrisis ruim 900.000 mensen geholpen. De organisatie biedt onder meer huisvesting aan migranten en verzorgt dagelijks maaltijden voor volwassenen en kinderen. Vrijwilligers delen kleding uit en geven taalcursussen.

Caritas Athene doet een beroep op het internationale netwerk van de Kerk om hulp te kunnen blijven verlenen. De Nederlandse bisschoppen willen daar gehoor aan geven. Bisschop Van den Hende is voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Hij zegt: “In Nederland en wereldwijd zijn we als Kerk geroepen om een netwerk van liefde te zijn, in Jezus’ Naam. Herbergzaam van hart, mogen wij in woord en daad bijdragen aan een beschaving van liefde. Daarbij hoort ook de voortdurende zorg en aandacht voor vluchtelingen en vreemden als een werk van barmhartigheid, juist in deze tijd waarin verschillende landen worden getroffen door het coronavirus.”

Herbergzaam Nederland

De bisschop verwijst naar de herderlijke brief ‘Herbergzaam Nederland’ (2015). De Nederlandse bisschoppen schreven daarin over de opvang van vluchtelingen: “In iedere vluchteling zien wij het gelaat van Christus die ons zegt: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’ (Matteüs 25, 35). In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij.”

Lees hier de brief van de bisschoppen ‘Herbergzaam Nederland’.

Al eerder kwam de Bisschoppelijke Vastenactie vluchtelingen te hulp aan de randen van Europa.

Kijk hier voor de Website Caritas Athene

 

Op de foto: een team van Caritas Athene, via de website van Caritas Athene.

Tags: , ,