Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Gezinssynode > Bestel nu: de geautoriseerde Nederlandse vertaling van Amoris laetitia

Bestel nu: de geautoriseerde Nederlandse vertaling van Amoris laetitia

De Nederlandse vertaling van de door paus Franciscus geschreven exhortatie Amoris laetitia is nu te bestellen bij het Secretariaat voor het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK). Het gaat om de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde versie. De exhortatie is door de paus geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, beide met als onderwerp huwelijk en gezin. De paus onderstreept met de titel, De vreugde van de liefde, de betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God geschonken vreugde.

In Nederland werd de exhortatie gepresenteerd door kardinaal Eijk die namens de Bisschoppenconferentie deel nam aan de synodes van 2014 en 2015. ‘Paus Franciscus heeft met deze publicatie Kerk en Wereld voor een verrassing gesteld’, aldus kardinaal Eijk. ‘Ook verrassend is het karakter van het document. Ik zou de postsynodale exhortatie willen kwalificeren als ‘een kerkelijk document met een opvallend existentieel karakter … Uiteraard verkondigt Paus Franciscus op de eerste plaats de leer van de Rooms-Katholieke Kerk inzake huwelijk en gezin. Daarnaast schenkt hij volop aandacht aan de moeilijkheden die mensen ondervinden om die leer te begrijpen, toe te passen en eraan vast te houden.’ De kardinaal raadde op de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van Amoris laetita iedereen aan dit document te lezen en wel met grote aandacht.

Ruim een half jaar later is er wereldwijd discussie over Amoris laetitia. Kardinaal Eijk zegt bij het uitkomen van de Nederlandse vertaling hier het volgende over: “Een schaduwzijde is dat er diverse interpretaties van de exhortatie in omloop zijn. De leer of een langdurige praktijk in de Kerk wordt niet veranderd door uiteenlopende interpretaties van mogelijk onduidelijke passages in een kerkelijk document.”

609382-srkk-kd-2016-1-omslag-bHandige bijlagen
De exhortatie Amoris laetitia wordt uitgeven als deel 1 2016 in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK. De tekst is uit het Italiaans vertaald door drs. Harry Kretzers, onder meer oud universitair docent (Nijmegen) en seminariedocent (Rolduc) Grieks, Latijn en Italiaans en is voorzien van meerdere handige bijlagen die het bestuderen er van vergemakkelijken. De prijs is € 17,50 per exemplaar (Inclusief verzendkosten, exclusief € 1,10 behandelkosten).

Kijk hier voor de volledige tekst van de presentatie van kardinaal Eijk.
Kijk hier voor meer informatie over de beide synodes van het gezin.

Bestellen
Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder).  Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189,  4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld retourneren:

——————————————————————————-
Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel  1 2016  bestellen.
Prijs € 17,50 per stuk, inclusief verzendkosten en excl. behandelingskosten à  € 1,10.
Naam:

Straat:

Postcode:                      Plaats:

Aantal exemplaren:

E-mailadres:

IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda

Tags: