Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.’

De encycliek die wordt uitgeven als Kerkelijke Documentatie nr. 1 2021, is nu te bestellen. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli tutti.

Luister op katholiekleven.nl een podcast met mgr. De Korte over Fratelli tutti.

Bestellen

Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder).
Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld opsturen:

——————————————————————————-

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2021, Fratelli tutti.

Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzendkosten, excl. behandelingskosten à € 1,10.

 

Naam:

 

Straat:

 

Postcode:                     Plaats:

 

Aantal exemplaren:

 

E-mailadres:

 

IBAN Banknummer:

 

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda

Tags: , , ,