Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Oud secretaris-generaal SRKK pater Harrie Verhoeven s.s.s. overleden

Oud secretaris-generaal SRKK pater Harrie Verhoeven s.s.s. overleden

Op 30 december 2020 is in Nijmegen pater Harrie Verhoeven s.s.s overleden. Pater Verhoeven was van 1994 tot en met 1999 secretaris-generaal van het landelijk Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is 91 jaar geworden en overleden aan de gevolgen van corona.

De bisschoppen laten weten met droefheid kennis te hebben genomen van dit bericht. Zij denken in dankbaarheid terug, vooral aan de inzet van pater Verhoeven voor de Nederlandse Kerkprovincie.

In een reactie schrijft de voorzitter van de conferentie, mgr. Van den Hende: “Pater Verhoeven was een toegankelijk mens, die altijd de dialoog zocht en oog had voor de realiteit van de Kerk en haar zending in de samenleving. Zijn persoonlijk doorleefd geloof in de Heer was daarbij zijn uitgangspunt, zoals hij bij zijn afscheid als secretaris-generaal in 1999 zei: ‘Wie de keuze maakt voor God en het evangelie, komt met beide benen in de realiteit te staan’.”

Congregatie van het Allerheiligst Sacrament

Hendrikus Christiaan Verhoeven werd op 26 december 1929 geboren in het Noord-Brabantse dorp Overloon. Als jongeman trad hij toe tot de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1956 ging hij naar Rome om verder te studeren; in 1959 promoveerde hij daar tot doctor in de godgeleerdheid.

Pater Verhoeven was van 1969 tot 1981 generaal-overste van zijn congregatie. Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij in het bisdom Rotterdam een aantal jaren als diocesaan verantwoordelijke voor de catechese en als parochiepriester. Tijdens het pausbezoek aan Nederland in 1985 fungeerde hij als tolk voor paus Johannes Paulus II.

Van 1984 tot 1994 was Verhoeven nationaal directeur van MISSIO/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Daarna werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, een functie die hij tot 1999 vervulde. In dat jaar verkozen zijn medebroeders hem tot provinciaal-overste van de Nederlandse sacramentijnen. In 2006 werd hij door de bisschop van Den Bosch benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

In september 2020 werd hij dichtbij het klooster Brakkenstein opgenomen in verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen, waar hij ook is overleden.

Op de foto: pater Verhoeven links, met rechts kardinaal Simonis.

Tags: , ,