Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Dr. Antoine Bodar nieuwe rector van Friezenkerk in Rome

Dr. Antoine Bodar nieuwe rector van Friezenkerk in Rome

Op Kerstmis is in de Friezenkerk bekend gemaakt dat dr. Antoine Bodar de nieuwe rector is van de Friezenkerk in Rome. Het vicariaat Rome benoemde de nieuwe rector op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij is de opvolger van mgr. A. Hurkmans die inmiddels naar Nederland is teruggekeerd.

In een brief aan alle betrokkenen bij de kerk der Friezen schreef mgr. Van den Hende, die namens de bisschoppen referent is voor de Friezenkerk, dat met de benoeming van dr. A. Bodar de Friezenkerk een nieuwe rector heeft die reeds lange tijd in de stad Rome woonachtig is en die voor velen een vertrouwd gezicht is. Van den Hende: “Graag vraag ik u om de nieuwe rector in uw hart te sluiten.”

Als rector zal dr. Antoine Bodar leiding geven aan het kerkelijk en liturgisch leven in en rond de Friezenkerk, terzijde gestaan door een pastorale raad en een raad voor economische aangelegenheden.

De Friezenkerk, de kerk van de H.H. Michael en Magnus, is de plaats waar iedere zondag de eucharistie wordt gevierd in de Nederlandse taal voor hen die in Rome wonen en ook voor pelgrims en bezoekers uit Nederland en Vlaanderen.

Van den Hende: “Sinds 1989 is het een bijzonder geschenk dat wij als gelovigen uit de lage landen, op bedevaart of voor langere tijd in Rome woonachtig, iedere zondag en bij andere bijzondere gelegenheden de heilige eucharistie kunnen vieren vlakbij de basiliek van Sint Pieter met het graf van de heilige apostel Petrus.”

Mgr. Van den Hende maakte van de gelegenheid gebruik om mgr Hurkmans en alle betrokkenen te danken die in de loop der jaren bij de Friezenkerk betrokken zijn en bijdragen -voor en achter de schermen- aan de voortgang van het kerkelijk leven in en rond de kerk van de Friezen in Rome.

De bisschoppen zijn dankbaar dat dr. Antoine Bodar de benoeming tot rector heeft willen aanvaarden en bidden hem Gods zegen toe bij de vervulling van zijn taak.

Foto Antoine Bodar in de Friezenkerk, februari 2020, via www.friezenkerk.nl.

 

 

 

Tags: ,