Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is woensdagmiddag 20 december in zijn woonplaats Roermond overleden. De oud-bisschop was al geruime tijd ernstig ziek. Hij leed aan een hersentumor. Mgr. Smeets is 63 jaar geworden. Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert met onder meer de volgende woorden:

“Door zijn hartelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de kerkprovincie en de bisschoppenconferentie maakte hij duidelijk dat je als bisschop naast de verantwoordelijkheid voor het eigen bisdom tevens in gezamenlijkheid de zorg hebt te dragen voor het grotere geheel van de Kerk.”

Bisschop Smeets werd op 29 mei 2021 plotseling ziek. Aanvankelijk werd gedacht aan een herseninfarct, maar al snel werd duidelijk dat er iets anders aan de hand moest zijn. In de weken daarna bleek de bisschop te lijden aan een hersentumor. Een operatie was niet mogelijk. Daarom werd hij vanaf september 2021 behandeld met chemokuren en bestralingen. Deze leken enigszins te helpen, maar in december 2022 werd bij mgr. Smeets een kleinere tweede tumor ontdekt. Deze was niet zonder risico behandelbaar.

Begin januari 2023 bleek dat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer waren. De bisschop heeft toen in overleg met zijn artsen besloten om de alle behandelingen stop te zetten. Zijn situatie ging daarna langzaam achteruit. In verband met zijn verslechterde gezondheid kreeg mgr. Smeets op 10 augustus 2023 eervol ontslag van paus Franciscus als bisschop van Roermond.

Reactie diocesaan-administrator mgr. Maessen:

In een eerste reactie zegt diocesaan-administrator mr. René Maessen: “Toen mgr. Smeets vijf jaar geleden tot bisschop werd gewijd, heeft hij de uitoefening van zijn ambt enthousiast en energiek opgepakt. Dit heeft hij tweeëneenhalf jaar kunnen doen. Daarna werd hij onverwacht zeer ernstig ziek. Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden moedig gedragen, waarmee hij voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom een weg van geloofsgetuigenis heeft afgelegd. We zijn ervan overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schepper. We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd en voor hem hebben gebeden.”

Reactie van mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

“Vandaag op 20 december bereikte ons het droeve bericht dat mgr. Harrie Smeets in de middag van 20 december is overleden. Sinds 8 december 2018 maakte mgr. Harrie Smeets als bisschop deel uit van onze Nederlandse bisschoppenconferentie. Door zijn hartelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de kerkprovincie en de bisschoppenconferentie maakte hij duidelijk dat je als bisschop naast de verantwoordelijkheid voor het eigen bisdom tevens in gezamenlijkheid de zorg hebt te dragen voor het grotere geheel van de Kerk.

Juist in deze maand december was Harrie Smeets vijf jaar bisschop. Vanaf 2021 werd zijn dienstwerk en werd zijn leven echter steeds meer bepaald door de ernstige ziekte kanker. Zijn levensmoed en geloofsgetuigenis waren uitermate krachtig. Het staat op mijn netvlies hoe bisschop Smeets in 2022 met volle overtuiging deelnam aan het Ad Limina bezoek in Rome, samen met de andere bisschoppen. Uiteindelijk moest hij dit jaar als bisschop terugtreden. Gedragen door het gebed van velen heeft bisschop Harrie Smeets zijn ziek-zijn tot het einde toe met vertrouwen gedragen. Samen met vele gelovigen zullen wij als bisschoppen voor onze overleden collega Harrie Smeets bidden. Ons gebed geldt ook zijn familie en heel de Kerk van het bisdom Roermond.”

Biografie

Mgr. Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born in een gezin met een oudere en een jongere zus. Na een studie Nederlandse letteren in Utrecht begon hij in 1985 aan de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Op 13 juni 1992 werd hij in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot priester gewijd. Daarna was hij onder meer kapelaan in Weert-Boshoven (1991-1994), Thorn en Wessem (1994-1997), pastoor in Maastricht-West (1997-2003) en pastoor-deken van Venray (2004 – 2018). Op 10 oktober 2018 werd Mgr. Smeets benoemd tot de 24e bisschop van Roermond. Op 8 december 2018 ontving hij in de kathedraal in Roermond de bisschopswijding.

Aanvulling: De uitvaart van mgr. Smeets vindt plaats op zaterdag 6 januari. Alle parochies in Limburg zijn gevraagd om donderdag 21 december om 11.00 uur de dodenklok te luiden.

Foto: John Peters.

Tags: