Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Vier verhalen uit ‘Getuigen van de Verrijzenis’ van mgr. Smeets beschikbaar op Vierpasen.nl!

Vier verhalen uit ‘Getuigen van de Verrijzenis’ van mgr. Smeets beschikbaar op Vierpasen.nl!

Vier van de in totaal veertien verhalen die bisschop Harrie Smeets publiceerde in zijn boek ‘Getuigen van de Verrijzenis’ komen deze week een voor een beschikbaar op vierpasen.nl.  Met toestemming van de bisschop en de uitgever is op Witte Donderdag het eerste verhaal te lezen. Daarna worden op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag nog drie verhalen beschikbaar gemaakt.

Bisschop Smeets van bisdom Roermond laat in zijn boek veertien getuigen van het lijden en sterven van Christus én zijn verrijzenis aan het woord. Hij kruipt in de huid van deze personen en vertelt hoe zij een en ander kunnen hebben beleefd.

Nu mgr. Smeets zelf ernstig ziek is en weet dat het moment van zijn eigen overlijden wellicht niet ver weg is, heeft hij deze verhalen laten bundelen om ze uit te geven als een getuigenis van zijn eigen diepe geloof in Christus en de verrijzenis: “Ik hoop dat de verhalen in dit boek mensen kunnen helpen om te geloven in wat niet te begrijpen valt: dat het leven is sterker dan de dood.”

Het leven overwint

Het eerste verhaal dat op Witte Donderdag online komt op vierpasen.nl is dat van Malchus, de knecht van de hogepriester. Bij de arrestatie van Jezus verliest hij door het geweld zijn oor, maar Jezus grijpt in op wonderbaarlijke wijze.

Het tweede verhaal is dat van de Romeinse soldaat Marcellus, in zijn functie betrokken bij de kruisiging van Jezus. Zijn vertelling komt beschikbaar op Goede Vrijdag. En dan is er op Paaszaterdag het verhaal van de soldaat Lucius, de collega van Marcellus, die de wacht moet houden bij het graf van Jezus. Tot zijn verbijstering is het graf zonder dat hij iets heeft gemerkt in de vroege ochtend leeg.

Het laatste verhaal is dat van Petrus, de discipel van Jezus, die ervan getuigt dat hij het graf van Jezus leeg heeft aangetroffen. ‘Maar als Hij verrezen is, als Hij sterker is dan de dood, hoef ik ook niet meer bang te zijn. Wat er ook gebeurd is of wat ook nog zal gebeuren: het leven overwint’, zo concludeert Petrus in de vertelling die op Paaszondag online beschikbaar komt op vierpasen.nl!

Het boek ‘Getuigen van de Verrijzenis’ is geïllustreerd met tekeningen van broeder Leo Disch O.S.B. van de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals-Mamelis.  Voor alle geïnteresseerden is de bundel te koop via uitgeverij adveniat.nl of via de boekhandel.

Tags: , ,