Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Op Goede Vrijdag om 15.00 uur thuis de kruisweg meebidden

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur thuis de kruisweg meebidden

De kruisweg is een onderdeel van het zogenaamde triduum sacrum, dat wil zeggen: de heilige driedaagse, van het verlossend lijden, sterven en verrijzen van Christus, die begint op de avond van Witte Donderdag, doorgaat op Goede Vrijdag en eindigt met de Paaswake. De kruisweg wordt vaak om 15.00 uur gebeden op Goede Vrijdag. Dit gezamenlijk doen in parochiekerken is niet mogelijk in verband met corona, maar thuis de kruisweg meebidden kan ook.

Op Witte Donderdag wordt ‘s avonds het Laatste Avondmaal herdacht met de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. In de Paaswake wordt de verrijzenis van Christus uit de dood gevierd waarbij de paaskaars wordt ontstoken en de doopbeloften worden hernieuwd. De liturgie op Goede Vrijdag bestaat uit de Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Sinds oude tijden wordt ook de kruisweg op Goede Vrijdag gebeden.

Via Dolorosa

De kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf de rechterstoel van Pontius Pilatus tot aan het graf. De kruisweg was oorspronkelijk een godsdienstige oefening die pelgrims in Jeruzalem baden terwijl ze de Via Dolorosa liepen. Toen pelgrimstochten naar het heilig Land niet langer mogelijk waren, werden gelovigen door de godsdienstige oefening van de veertien staties (= halteplaatsen) van de kruisweg in de gelegenheid gesteld in gebed de Via Dolorosa te doorlopen, zonder in Jeruzalem te zijn.

Met bijgevoegde kruisweg kan iedereen ook thuis in gebed de Via Dolorosa doorlopen. In veel parochiekerken is het een gebruik om de kruisweg om 15:00 te bidden. In het evangelie wordt het negende uur aangeduid als het uur waarop Jezus stierf aan het kruis; dat negende uur komt overeen met 15:00 in onze tijdsaanduiding. Wanneer men in deze tijd van de corona-pandemie de kruisweg thuis bidt, is het goed die tijd aan te houden om zo toch verbonden te zijn in gebed.

Download hier de kruisweg (Beschikbaar gemaakt door het aartsbisdom Utrecht).

Tags: , ,