Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Thema week van gebed voor eenheid 2022: Licht in het duister

Thema week van gebed voor eenheid 2022: Licht in het duister

Van 16 t/m 23 januari 2022 is de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022. Het thema is dit keer Licht in het duister, met als doel stil te staan bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor alle christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2.

‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is.

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde, licht in het duister.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den wordt de een­heid ervaren. Tege­lijk wordt in het gebed verant­woor­de­lijk­heid genomen voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Nederland geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Lees meer op www.week­van­ge­bed.nl.

Zaterdag 15 januari: gezamenlijk gebed voor vrede en verbinding in coronatijd

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een gezamenlijk, landelijk gebed plaats naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In dit nationale gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid in de samenleving

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het nationale gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Kijk voor meer informatie over dit gezamenlijke gebed op de website van de Raad van Kerken.

Gebed van de R.-K. bisschoppen voor de coronatijd, klik op de foto voor een vergroting:

 

Tags: ,