Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Nieuw multireligieus leiderschapsprogramma Emoena start in oktober ook in Nederland

Nieuw multireligieus leiderschapsprogramma Emoena start in oktober ook in Nederland

In oktober 2019 gaat in Nederland een nieuw multireligieus leiderschapsprogramma van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts (foto), hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het achttiendaagse leiderschapsprogramma is bedoeld voor religieuze voorgangers en professionals. Deelnemers zijn onder anderen priesters, rabbijnen, imams, pandits, dominees en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren. In zijn rol als lid van het College van Grondleggers beveelt Mgr. Woorts de training aan bij de bisdommen en via het bisdom bij diegenen die in aanmerking komen voor dit programma.

Het programma

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk waar het reeds enkele jaren succesvol is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht. Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men zich geconfronteerd ziet met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

In Nederland start een aangepast programma op 28 oktober 2019 dat tweewekelijks doorloopt tot juli 2020. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De training sluit af met een gezamenlijk inter-levensbeschouwelijk project, met als doel concreet iets te veranderen en in beweging te zetten in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals in het Anne Frank Huis, het Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen in Nederland.

Multireligieuze steun

Het programma wordt gedragen door een college van grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van de Protestantse Kerk Nederland, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op www.emoena.nl, of door contact op te nemen via info@emoena.nl.

Tags: ,