Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Vaticaanse Vesakh-boodschap: bevorder waardigheid en gelijke rechten voor vrouwen

Vaticaanse Vesakh-boodschap: bevorder waardigheid en gelijke rechten voor vrouwen

Jaarlijks geeft de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome een boodschap uit ter gelegenheid van Vesakh. Op de volle maan van de maand Vesakh, vallend in april/mei, herdenken boeddhisten de geboorte, ontwaken en dood van de Boeddha. In 2019 viel Vesakh op 19 mei.

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roept in de boodschap op de waardigheid en gelijke rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. “De leringen van Jezus en van de Boeddha bevorderen de waardigheid van vrouwen”, zegt bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., secretaris van de Raad. Boeddhistische en christelijke vrouwen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan onze religieuze tradities en aan de maatschappij als geheel. Anderzijds kan niet ontkend worden dat vrouwen maar al te vaak discriminatie en mishandeling hebben ondervonden. In sommige tijden werden religieuze verhalen gebruikt om vrouwen te presenteren als op de een of andere manier inferieur aan mannen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes

In onze dagen is geweld tegen vrouwen en jonge meisjes een wereldwijd probleem dat meer dan een derde van de vrouwelijke wereldbevolking raakt. Om deze onrechtvaardige toestanden te bestrijden is het noodzakelijk om aan vrouwen en meisjes toegang te geven tot educatie, tot gelijke betaling voor gelijk werk, om voor erkenning te zorgen van hun erfrechten en eigen bezit, hun ondervertegenwoordiging in politiek, bestuur en besluitvorming op te heffen, om het probleem van de bruidsschatten te bestrijden, enzovoort.

Bisschop Guixot: “De bevordering van gelijkwaardigheid en gelijke rechten dient ook een plaats te krijgen in de interreligieuze dialoog: meer vrouwen moeten een plaats krijgen aan de tafel, waar het merendeel nog steeds uit mannen bestaat.”

Bij die boodschap sluit de Nederlandse Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan. De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan boeddhisten in Nederland. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en boeddhisten kunnen samenwerken.

Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

BOODSCHAP VOOR HET FEEST VAN VESAKH 2019

Foto biddend meisje: Ramon Mangold.