Berry van Oers: “In dialogue with people of other religions and philosophies” – “In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen” Utrecht, 2015
Over de grondslagen, de doelen, de plaatsen, de varianten en de praktijk van dialoog en samenwerking

in_dialoogIn het boek gaat auteur Berry van Oers in op dialoog en samenwerking van christenen met moslims, hindoes en boeddhisten gezien vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Hij bestudeerde daartoe belangrijke Vaticaanse documenten die verschenen zijn op het gebied van de interreligieuze dialoog in de voorbije 50 jaar, van paus Paulus VI tot en met paus Franciscus.

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome spreekt waardering uit voor het boek en noemt het initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie tot uitgave ervan hoogst belangwekkend en wenst het veel succes toe.
‘Het is te hopen dat door lezing en verdieping van de inhoud van deze publicatie de lezers meer geneigd zijn om de interreligieuze dialoog te promoten. De Katholieke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een vitale noodzakelijkheid waarvan in hoge mate onze toekomst afhangt’ (Benedictus XVI, 25-9-2006). Begonnen vijftig jaar geleden met de verklaring Nostra aetate gaat ze door op het pad van respect en vriendschap aangemoedigd door Paus Franciscus’. From The Vatican 2015, Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

Hieronder nadere gegevens over bestellingen:

Het boek ‘In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen’ telt 160 bladzijden, is een uitgave van het SRKK, Utrecht, ISBN-EAN 978-90-824431-0-3. Er is ook een Engelse editie ‘In dialogue with people of other religions and philosophies’
Het boek kost € 10,- (exclusief verzendkosten) en is als volgt te bestellen:

Bestellen:
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zie hieronder) plus de titel van het boek. Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld retourneren:

——————————————————————————-
Naam:

Straat:

Postcode: Plaats:

Titel:

Aantal exemplaren:

E-mailadres:

IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda

Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44