Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Collecte tijdens uitzending eucharistieviering 10 mei in het kader van #nietalleen

Collecte tijdens uitzending eucharistieviering 10 mei in het kader van #nietalleen

Op zondag 10 mei zal tijdens de eucharistieviering op NPO2 gecollecteerd worden in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. De kijkers worden gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland  onder vermelding van nietalleen.

Ook door andere kerkgenootschappen wordt op 10 mei gecollecteerd onder het motto #nietalleen. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelden de krachten toen in Nederland corona uitbrak. Via het platform #nietalleen kan overal in het land praktische hulp worden gevraagd en geboden en verschillende initiatieven versterken elkaar.

Landelijk bereik

De collectes die op 10 mei worden gehouden zijn niet bedoeld ter financiering van het platform zelf, maar voor eigen initiatieven die kerken in het kader van #nietalleen ondernemen. De Rooms-Katholieke Kerk laat de collecte plaatsvinden via de zondagse t.v.-mis en realiseert zo een landelijk bereik.

De opbrengst is bestemd voor twee initiatieven die in de afgelopen tijd ook al werden ondersteund door de R.-K. Kerk, te weten Caritas Athene en de voedselbanken in Nederland. Caritas Athene biedt onder meer huisvesting aan vluchtelingen en migranten en verzorgt dagelijks maaltijden voor volwassenen en kinderen. De voedselbanken in Nederland hebben het in deze tijd door de stil gevallen economie extra druk. Zij bieden met voedselpakketten steun aan onder anderen gezinnen die het financieel moeilijk hebben, ook ten gevolge van de coronacrisis.

Wilt u ook geven voor deze collecte, maak dan uw bijdrage over naar het volgende rekeningnummer:

IBAN Nr. NL60 INGB 0663 2207 26, Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, o.v.v. nietalleen.

Kijk hier voor meer informatie over hulp aan Caritas Athene.

Kijk hier voor een oproep om bij te dragen voor de voedselbank.

Kijk hier voor www.nietalleen.nl.

 

Foto: bisdom Rotterdam.

Tags: , ,