Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Coronavirus > Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, herstelt van coronavirus

Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, herstelt van coronavirus

Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, herstelt van het coronavirus. Dat maakte het bisdom donderdag 7 mei bekend. Eerder had het bisdom al laten weten dat de bisschop eind maart milde griep­symp­to­men vertoonde. Hij is toen enkele weken in qua­ran­tai­ne ge­ble­ven.

Omdat de symptomen niet verer­ger­den, nam hij aan dat het geen corona zou zijn. Om zeker­heid te krijgen, is er later toch een bloedtest afgeno­men, waaruit bleek dat het bloed anti­stof­fen tegen het corona­vi­rus had aangemaakt. De bis­schop heeft hoogst­waar­schijn­lijk eind maart dus toch een coronabesmet­ting doorgemaakt, zon­der er evenwel erns­tig ziek van te wor­den.

Het bisdom noemt dit opmer­ke­lijk, aangezien mgr. Punt qua ge­zond­heid en leef­tijd (74) dui­de­lijk tot de risico­groep behoort. Op doktersadvies moet de bisschop voorlopig nog voorzich­tig aan doen.

 

Bericht en foto (door Wim Koopman) via bisdom Haarlem-Amsterdam.

Tags: , ,