Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Geen categorie > Boodschap paus Franciscus voor jongeren op Palmzondag: ‘Leef mee en laat je raken’

Boodschap paus Franciscus voor jongeren op Palmzondag: ‘Leef mee en laat je raken’

Zondag 5 april is het Palmzondag. Dit is de eerste stap op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 in Lissabon worden gehouden. In zijn boodschap voor deze Palmzondag schrijft paus Franciscus dat gebeurtenissen zoals de WJD laten zien dat het “samen op weg” zijn een wezenlijke dimensie van de Kerk is. Op weg naar die WJD heeft de paus als thema voor dit jaar gekozen: “Jongeman, Ik zeg je: Sta op!” (Lucas 7, 14).

De paus citeerde deze zin uit het evangelie al eerder in ‘Christus vivit’, de exhortatie die hij schreef na de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ (oktober 2018). Paus Franciscus verwijst nu naar deze passage: “Als je de innerlijke kracht, de dromen, het enthousiasme, de hoop en de edelmoedigheid hebt verloren, dan presenteert Jezus zich aan jou, zoals Hij zich presenteerde aan de gestorven zoon van de weduwe en met heel zijn kracht als de Verrezene spoort de Heer je aan: ‘Jongeman, Ik zeg je, sta op!’ (Lucas 7, 14)” (Christus vivit, 20).

Zie het verdriet om je heen en in jezelf onder ogen 

Het evangelie vertelt hoe Jezus een begrafenisstoet tegenkomt van een jonge man die is gestorven. In die stoet loopt de moeder mee van de jonge man, die weduwe is. Jezus ziet haar verdriet. En de paus benadrukt dat daaruit de ontmoeting ontstaat. Daarom vraagt hij jongeren van nu in zijn boodschap: Hoe staat het met jouw vermogen om werkelijk te zien? Kijk je zorgvuldig om je heen, of gaat dat meer zoals je op je telefoon door foto’s en profielen scrollt? De paus roept op om goed te kijken en het verdriet om je heen en in jezelf onder ogen te zien, omdat er dan een ontmoeting kan komen met Jezus.

Jezus’ eigen gevoelens maken Hem deelgenoot van wat mensen meemaken. Paus Franciscus ziet dat jonge mensen wereldwijd zich inzetten voor mensen in nood. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om naast mensen te gaan staan die bedroefd zijn. Door te huilen met mensen die verdriet hebben zul je “ware vreugde vinden”, zegt hij met een verwijzing naar de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-11 en Lucas 6, 17-23). “Laat de wonden van andere mensen de jouwe worden en breng zo hoop in de wereld. Je zult tegen je broeder en zuster kunnen zeggen: ‘Sta op, je bent niet alleen’. Zo kun je hen doen beseffen dat God de Vader van ons houdt, dat Jezus de hand is die Hij uitstrekt naar ons om ons omhoog te helpen.”

De aanraking van Jezus is de aanraking van God zelf

De aanraking van Jezus brengt de gestorven jonge man weer tot leven. “Die aanraking van Jezus is de aanraking van God zelf, die ook wordt gevoeld in authentieke menselijke liefde.” En dat is dan ook de oproep van de paus aan de jongeren: om nieuw leven te brengen.

Zo vraagt de paus in zijn boodschap aan de jongeren voor Palmzondag om na te denken over deze vier vragen: Kun jij pijn en levenloosheid om je heen werkelijk zien? Heb je compassie en leef je mee met mensen? Kun je naar voren stappen en een ander in zijn of haar verdriet aanraken? En sta jij zelf op om vanuit je geloof leven te geven aan de mensen om je heen?

 

Bericht via bisdom Rotterdam, foto WJD 2019: Ramon Mangold

Tags: , ,