Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Als parochie in vier stappen naar het rechtstreeks uitzenden (live streamen) via internet

Als parochie in vier stappen naar het rechtstreeks uitzenden (live streamen) via internet

Nu er in verband met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voorlopig geen publieke liturgische vieringen zijn, komen veel parochies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen parochianen via internet toch de mis volgen die in beslotenheid wordt gevierd. Voor parochies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een handig stappenplan.

Dit stappenplan is ontwikkeld op basis van ervaringen in de bisdommen Breda en Rotterdam en wordt beschikbaar gesteld aan de andere bisdommen.

De vier stappen worden gezet aan de hand van de apparatuur die nodig is om te kunnen live streamen. Live streamen staat voor het rechtstreeks uitzenden via internet wat er op dat moment gebeurt. Nodig zijn 1) een laptop, 2) een webcam voor beeld en geluid, 3) een voldoende goede internetverbinding en 4) een YouTube-account. Heeft de parochie nog geen YouTube-account? Dan is dit het moment om er een aan te maken, aldus het stappenplan.

Download het stappenplan voor live streamen.

Andere mogelijkheden om de mis te volgen

Andere mogelijkheden om elke dag een mis te volgen zijn er ook. Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd, ook door KRO-NCRV. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Maar kijk dus ook op de websites van het eigen bisdom en de eigen parochie om te zien of en zo ja welke mogelijkheden er zijn op het gebied van live streaming.

 

Tags: , , , ,