Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Willibrordzondag 8 november 2020: ‘Samen de Heer tegemoet’

Willibrordzondag 8 november 2020: ‘Samen de Heer tegemoet’

Zondag 8 november is Willibrodzondag, sinds 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO). Het thema is dit jaar ‘Samen de Heer tegemoet’.

De heilige Willibrord (met diens feestdag op 7 november) kwam als monnik en missionaris in de zevende eeuw naar de lage landen om het evangelie te verkondigen. Hij werd in Rome bisschop gewijd en vestigde zich in Utrecht. Hij is begraven in Echternach.

De Heer tegemoet

Bij het thema, ‘Samen de Heer tegemoet’, geeft de KVO op haar website de volgende overweging mee: ‘Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13) vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat. Leven wij vandaag ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tegemoet gaan?

Collecte

Om het belang van het voortgaande werk voor de oecumene te onderstrepen, wordt door de parochiekerken op Willibrordzondag een collecte gehouden. Deze is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in Nederland.

Meer informatie op www.oecumene.nl

 

Tags: ,