Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Coronavirus > Raad van Kerken komt met Woorden van Hoop en Troost voor tweede golf Covid-19

Raad van Kerken komt met Woorden van Hoop en Troost voor tweede golf Covid-19

Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit in korte filmpjes. Woensdag 4 november spreekt mgr. J. van den Hende (foto) als eerste.

Dit is dan de eerste in een serie van korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert hierin aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en afgevaardigde van de R.-K. Kerk in de plenaire Raad van de Raad van Kerken.

Ga voor de Woorden van Hoop en Troost naar: www.raadvankerken.nl, de filmpjes zijn daar te zien en te beluisteren vanaf woensdag 4 november.

Tags: