Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bloemenpracht voor Pasen: teken van vrede en bemoediging in tijd waarin oorlog dichtbij is

Bloemenpracht voor Pasen: teken van vrede en bemoediging in tijd waarin oorlog dichtbij is

Bisschop Van den Hende zegende op dinsdag 12 april de bloemen die op transport gingen naar Rome. Het was voor het eerst sinds de coronaperiode dat de Keukenhof opnieuw gastheer was van het gebeuren. Namens de Keukenhof heette directeur Bart Siemerink welkom. Pastoor Bosma, parochievicaris Kuijk en diaken Iwan Osseweijer van de Willibrordusparochie vergezelden de bisschop.

Voor het laatst vond de bloemenzegen in de Keukenhof plaats in 2019. De afgelopen twee jaar was er een kleinschalige zegening van de bloemen op het terrein van een van de bloemenkwekers. Beide jaren werd de Keukenhof in oktober wel beplant en stond alles in het voorjaar in bloei, maar konden geen mensen worden verwelkomd. Inmiddels is de Keukenhof weer open en worden op mooie dagen duizenden bezoekers verwacht.

Zegening

Voor de bloemenzegen rijdt een vrachtwagen het terrein op en worden de laatste karren met bloemen neergezet voor het transport. Dit gebeurt onder grote belangstelling van de bezoekers en pers. “Deze bloemen en planten zijn met vakmanschap gekweekt”, zegt bisschop Van den Hende. “Ze gaan naar Rome voor het grote feest van Pasen, waarop we de verrijzenis van Christus vieren. De bloemen zullen het Sint Pietersplein sieren als paus Franciscus zijn ‘urbi et orbi’ uitspreekt, zijn zegen over de stad en de wereld. Op het feest van de Verrijzenis van de Heer zal deze bloemenpracht ten volle te zien zijn.”

De zegening van de bloemen met gebed en het besprenkelen met wijwater is God danken voor de bloemenpracht die Hij geeft en is ook een danken voor de talenten die God geeft en het vakmanschap waarmee de bloemen zijn gekweekt. Bisschop Van den Hende: “God geeft de bloeikracht en de groei en als mensen mogen we meewerken met de schepping met de talenten die we hebben gekregen.”

Teken van vrede en bemoediging

De bisschop noemt de bloemen die naar Rome gaan “een teken van vrede en bemoediging” in een tijd waarin geweld en vernietiging door de oorlog in Oekraïne dichtbij zijn. “Op zondag viert de Kerk over de hele wereld Pasen. Ook in Oekraïne zal het dit jaar Pasen zijn, maar wel te midden van strijd en angst. Pasen is het feest van de verrijzenis, Jezus Christus die de dood overwint. We vieren dat de liefde van God sterker is dan de dood.”

Na een gebed uitgesproken te hebben, bidden de aanwezigen een Onze Vader. De bisschop besprenkelt de bloemen met wijwater en het gezelschap sluit af met een Weesgegroet. Daarna is er een kort persmoment van de bisschop en hoofdarrangeur Piet van der Burg. Dan vertrekken de chauffeurs met de bloemen. De bisschop zegent hen en spreekt de hoop uit dat zij een veilige en voorspoedige reis zullen hebben.

Rector Antoine Bodar van de Friezenkerk in Rome is verheugd dat het dit jaar weer is gelukt om het Sint Pietersplein in een Nederlandse bloemenzee te doen veranderen. In Rome zal hoofdarrangeur Piet van der Burg, geholpen door vele vrijwilligers, de bloemversiering in goede banen leiden.

Bericht: www.bisdomrotterdam.nl, foto’s: Ramon Mangold.

Tags: , ,