Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus roept op tot “omvorming” van consumptiepatronen en leefstijlen

Paus Franciscus roept op tot “omvorming” van consumptiepatronen en leefstijlen

Op 1 september viert de Kerk de Wereldgebedsdag voor de Schepping. Paus Franciscus roept op om daarna tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, extra stil te staan bij de zorg voor de schepping als “een speciale periode om te bidden en samen te werken vanuit de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.”

Zoals eerder in zijn encycliek Laudato si’ schrijft paus Franciscus over de “ecologische bekering” die nodig is. De paus roept op om te beseffen “dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt” (LS 220). De paus verwijst naar woorden uit het Johannes evangelie: “Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is” (Johannes 1, 3). En hij citeert uit de Psalmen: “Alles wat adem heeft love de Heer! Godlof!” (Psalm 150, 6).

Angstkreet

De paus schrijft over de “angstkreet” van: 1) de aarde die lijdt onder overconsumptie, 2) allerlei dieren die door God zijn geschapen en die met uitsterven worden bedreigd, 3) de armen die het eerst en het meest te lijden hebben onder klimaatverandering, 4) inheemse volkeren die worden bedreigd, en 5) jonge generaties die de oudere generaties oproepen om alles te doen om een ineenstorting van het ecosysteem te voorkomen of tenminste schade te beperken.

De paus wijst op de veeleisende opdracht die in het klimaatakkoord van Parijs is opgenomen om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Dat vraagt om “omvorming” van consumptiepatronen en leefstijlen naar manieren met meer respect voor de schepping en de integrale ontwikkeling van alle volkeren nu en in de toekomst. Nodig is een ontwikkeling die getuigt van verantwoordelijkheidszin, zorgvuldigheid, solidariteit, zorg voor de armen en voor toekomstige generaties.

Afbeelding: Pixabay.

Tags: ,