Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Woorts bij viering 90-jarig jubileum Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken

Mgr. Woorts bij viering 90-jarig jubileum Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken

In 2018 is het precies 90 jaar geleden dat de R.-K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel Sint Raphaël voor de eerste keer een bedevaart naar Lourdes organiseerde. Dit gebeurde toen op initiatief van vier leden van die bond. Dat eerste groepje Lourdesvrijwilligers legde zo de basis voor wat uiteindelijk de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) zou worden.

Het 90-jarig bestaan van de NLZ werd op 17 maart gevierd in conferentiecentrum Bovendonk (Hoeven), waarbij ook mgr. Woorts (bisschop-referent voor de bedevaarten) aanwezig was.

Door fusies tussen diverse vakbonden en ziekenfondsen veranderde de organisatie in de loop der tijd meerdere malen van naam en vorm, totdat uiteindelijk in 1992 de huidige stichting NLZ ontstond. Anno 2018 organiseert deze nog steeds bedevaarten naar Lourdes. Voorzitter pater W. van Meijgaarden sss: “We zijn blij en dankbaar dat het initiatief van destijds nog steeds springlevend is. Ook doet het elk jaar weer goed om te zien hoeveel vrijwilligers zich belangeloos voor de pelgrims inzetten.”

Vanuit de achtergrond in de katholieke vakbeweging en de daarmee verbonden diocesane ziekenfondsen heeft de NLZ een speciale relatie met Zorgverzekeraar CZ: verzekerden van CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. De NLZ werkt samen met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB) in het ‘Huis van de pelgrim’.

Het jubileumprogramma in Bovendonk startte met een Heilige Mis in de kapel, met mgr. Woorts als hoofdcelebrant. Aansluitend werd afscheid genomen van de vrijwilligers die voor het laatst met een NLZ-bedevaart mee zijn geweest, gevolgd door een borrel en buffet.

Bericht via www.aartsbisdom.nl, Foto: Henk Koot