Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Mgr. Woorts: ‘verbinding met onze bedevaartsplaatsen, juist ook nu’

Mgr. Woorts: ‘verbinding met onze bedevaartsplaatsen, juist ook nu’

Veel katholieken hebben één of meerdere bedevaartplaatsen waar zij (meer dan) graag naar toe gaan, in ons eigen land of in andere landen, omdat zij er in leven en geloof verrijkt en gesterkt worden. Vanwege het coronavirus hebben de bedevaartplaatsen grotendeels hun poorten moeten sluiten en verreweg de meeste vieringen en activiteiten moeten opschorten.

De door de Nederlandse bisschoppen erkende bedevaartorganisaties – Huis voor de Pelgrim, VNB, NLZ en de Militaire Lourdes Bedevaart – hebben door het coronavirus veel bedevaarten moeten annuleren. Dit heeft grote impact voor deze organisaties en hun medewerkers, alsook voor de degenen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de ontvangst van pelgrims.

Heilzaam

Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de bedevaarten namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, spreekt de hoop uit dat bedevaarten in de nabije toekomst weer mogelijk zijn als het coronavirus overwonnen is. ‘Dit zal dan mede dankzij genoemde bedevaartorganisaties en hun medewerkers zijn. Ook vele bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers en vrijwilligers willen zich er weer (meer dan) graag voor inzetten, in het bijzonder voor degenen voor wie onze bedevaarten zo heilzaam zijn.’

Mgr. Woorts wijst op alternatieve mogelijkheden: ‘Nu wij niet naar bedevaartplaatsen kunnen gaan en ook niet – dat geldt pijnlijk genoeg voor de meeste gelovigen –  naar de vieringen in onze kerken en kapellen in onze parochies en kloosters, zoeken velen verbinding via de televisie, internet, livestream of anderszins. Diverse bedevaartplaatsen bieden via internet een directe verbinding aan. Twee mogelijkheden wil ik noemen, bij wijze van voorbeeld: in het Heiligdom van Lourdes is 24 uur per dag een camera gericht op de Grot van de verschijningen van Maria. Zowel eucharistievieringen, meditaties en het rozenkransgebed zijn er te volgen, in diverse talen, waaronder in het Nederlands.’

In gebed verbonden

‘Juist de kracht van ons gezamenlijk gebed is ten tijde van deze coronacrisis essentieel en de verbinding met onze bedevaartplaatsen kan ons daarin dragen en stimuleren: te weten dat we in gebed verbonden zijn, waar ook ter wereld. Maria en al onze heiligen bidden met ons mee. Zij delen immers in de verrijzenis van onze Heer en zijn ons voorgegaan naar het hemels Heiligdom’, aldus de bisschopreferent.

Kijk voor de verbinding met Lourdes (foto) op: www.lourdes-france.org (Klik op de foto voor een vergroting).

Kijk voor de verbinding met het Heiligdom van Fatima op: www.fatima.pt

Kijk voor informatie over de streaming service via COMECE op: sanctuarystreaming.eu.

 

 

Tags: ,