Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hoogenboom met COMECE in gesprek met rechters Hof van Justitie Europese Unie

Mgr. Hoogenboom met COMECE in gesprek met rechters Hof van Justitie Europese Unie

Een delegatie van COMECE (Commissie van Bisschoppen bij de Europese Gemeenschap) ontmoette op vrijdag 31 januari verschillende rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ze kwamen bij elkaar om de toenemende invloed van de jurisprudentie van het Hof op de rechtsstelsels van de lidstaten te bespreken. De Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom, voorzitter van de Commissie Juridische Zaken van COMECE, was er bij.

Mgr. Hoogenboom zei na afloop: “Deze vruchtbare dialoog heeft de COMECE-commissie Juridische Zaken verrijkt en bracht enkele juridische bijzonderheden en belangrijke punten van de R.-K. Kerk in de EU onder de aandacht van de rechters.”

EU-wetgeving

Het bezoek was georganiseerd om het nadenken van COMECE verder te versterken over de cruciale rol die het Hof speelt bij de interpretatie van EU-wetgeving en bij het bevorderen van de verdere voortgang van de Europese integratie. De dialoogbijeenkomst was ook een manier om het belang te onderstrepen van het Handvest van de Grondrechten van de EU, dat al zijn tiende levensjaar heeft bereikt.

De uitwisseling met de rechters was gericht op cruciale gebieden waarop de jurisprudentie van het Hof betrekking heeft, waaronder non-discriminatie, grensoverschrijdend familierecht en EU-staatssteunregels. De COMECE-delegatie benadrukte ook de relevante bescherming die artikel 17, lid 1 van de TFEU (Treaty on the Functioning of the EU) biedt aan de betrekkingen tussen staat en kerk. De werking en mechanismen van het EU-Hof waren ook onderwerp van gesprek.

Deskundigen

Onder leiding van COMECE-voorzitter kardinaal Hollerich SJ en mgr. Hoogenboom nam een grote vertegenwoordiging deel van de Commissie Juridische Zaken van COMECE. Deze commissie is samengesteld uit juridische deskundigen die door de Europese Bisschoppenconferenties zijn afgevaardigd.

De Commissie Juridische Zaken bewaakt en bereidt verklaringen en bijdragen voor de lopende juridische werkzaamheden van de EU voor, met name op die gebieden die een directe invloed hebben op het werk / functioneren van de katholieke Kerk in de EU (wetgeving inzake werk, gegevensbescherming, staat-kerk relatie, grondrechten, artikel 17) en onderwerpen die van belang zijn voor de staat-kerkrelatie in de lidstaten.

 

Bericht en foto via www.aartsbisdom.nl

Tags: , ,