Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Europese Commissie in gesprek met religieuze leiders onder wie mgr. Hoogenboom

Europese Commissie in gesprek met religieuze leiders onder wie mgr. Hoogenboom

Een delegatie van COMECE (onder wie mgr. Hoogenboom) nam op 18 januari in Brussel deel aan de jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau vanwege artikel 17 van de TFEU (Treaty on the Functioning of the EU) tussen de Europese Commissie en religieuze leiders. Het thema van de ontmoeting was dit keer ‘De Europese manier van leven in tijden van instabiliteit’.

Deze vorm van dialoog maakt deel uit van een bestaande praktijk gebaseerd op artikel 17 van het Verdrag, dat voorziet in een open, transparante en regelmatige dialoog tussen de EU en kerken, religieuze verenigingen of gemeenschappen. De bijeenkomst op 18 januari werd georganiseerd door Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de artikel 17-dialoog. De delegatie van COMECE (Commissie van de Bisschoppenconferenties van de EU) bestond uit voorzitter mgr. Mariano Crociata en de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom (afgevaardigde van de Nederlandse Bisschoppenconferentie). Ook van andere religies waren vertegenwoordigers bij deze ontmoeting aanwezig.

Impact van de crises

Mgr. Crociata deelde enkele overwegingen over de impact van de crises van de afgelopen jaren op het Europese bouwwerk en de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie. “Recente crises hebben ook het gemeenschapsgevoel in Europa versterkt, door de diepe waarde van het Europese integratieproject en de fundamentele waarden ervan, namelijk menselijke waardigheid, solidariteit, eenheid en broederschap, te helpen realiseren”, aldus de voorzitter van COMECE.
Verwijzend naar de tragische oorlog die al bijna twee jaar in het hart van ons continent wordt uitgevochten, benadrukte mgr. Crociata dat de huidige context “ook een kans lijkt te bieden om het strategische belang van het EU-uitbreidingsproces voor stabiliteit, welvaart en vrede in Europa te herontdekken.”

Actuele conflicten en internationale spanningen

Ook mgr. Hoogenboom, voorzitter van de COMECE-commissie voor juridische zaken, ging in op de actuele conflicten en de toenemende internationale spanningen. “Als bisschoppen van COMECE hebben wij herhaaldelijk onze dankbaarheid uitgesproken aan de Europese besluitvormers voor hun onvermoeibare inspanningen om solidariteit te tonen en ongekende hulp te bieden aan Oekraïne en zijn bevolking. Ook vandaag willen wij onze krachtige aanmoediging aan de Europese leiders herhalen om deze eenheid te behouden en toegewijd te blijven aan het Europese project. Tegelijkertijd kunnen we echter niet ophouden te pleiten voor intensivering van de multilaterale diplomatieke inspanningen voor een duurzame oplossing van de oorlog met het oog op een rechtvaardige vrede, in overeenstemming met het internationaal recht en met de beginselen van soevereiniteit, territoriale integriteit en verantwoordingsplicht.”

Volksgezondheid en migratiebeleid

Mgr. Hoogenboom reflecteerde tevens op twee andere belangrijke EU-beleidsterreinen. Wat betreft de reactie van de Europese Unie op de COVID 19-pandemie benadrukte de Utrechtse hulpbisschop het belang van “het versterken van de samenwerking tussen de EU-lidstaten en de EU-instellingen om […] een strategische veerkracht op te bouwen voor een Europa van de gezondheid.” Hij riep de EU-instellingen ook op om “te werken aan de mondiale volksgezondheid als een publiek goed en om de toegang tot vaccins voor iedereen te garanderen als een mondiale morele urgentie.”
Over het onlangs overeengekomen EU-pact inzake migratie en asiel noemde mgr. Hoogenboom enkele aspecten van de overeenkomst die verbeterd zouden kunnen worden. “Mogelijke terugkeer naar onveilige landen of gebieden moet worden vermeden. Het respect voor de menselijke waardigheid en de bevordering van het algemeen welzijn, wat solidariteit en verantwoordelijkheid omvat, moeten de leidende principes zijn van het migratie- en asielbeleid,”, zei mgr. Hoogenboom.

Lees hier de bijdrage van mgr. Hoogenboom (Engelstalig)

Eerste foto: mgr. Hoogenboom en Margaritis Schinas. Alle foto’s van: EC Audiovisual Service. Bericht: aartsbisdom Utrecht.

Tags: , ,