Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Paus start reeks catecheses over de zaligsprekingen: ‘identiteitskaart van de christen’

Paus start reeks catecheses over de zaligsprekingen: ‘identiteitskaart van de christen’

Tijdens zijn algemene audiëntie begon paus Franciscus op 29 januari in Rome met een reeks catecheses over de zaligsprekingen (Mattheüs 5, 1-11). De paus gaf de zaligsprekingen al eerder een belangrijke plek toen hij schreef over de roeping tot heiligheid in het dagelijks leven (encycliek ‘Gaudete et exsultate’, 2018). En nu dus, verspreid over een aantal woensdagen, volgt een reeks catecheses.

In zijn eerste catechese sprak paus Franciscus meer algemeen over de zaligsprekingen. Hij noemde ze de ‘identiteitskaart’ van de christen. De zaligsprekingen volgen is Jezus volgen, zegt de paus. Daarbij wordt “zalig” synoniem van “heilig”, omdat iemand die trouw is aan God en aan zijn Woord “in de gave van zichzelf de ware gelukzaligheid bereikt” (Gaudete et exsultate, 64).

De zaligsprekingen bevatten een belofte, zei de paus op 29 januari. Ze beginnen met “Zalig die …”. Daarna volgen bijvoorbeeld “want zij zullen verzadigd worden”, “zij zullen barmhartigheid ondervinden”, “zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

De zaligsprekingen gaan niet over onze huidige situatie, maar over de “nieuwe gesteldheid die ons wordt gegeven door Gods genade”, vertelde de paus. En hij gaf aan dat “zalig” niet verwijst naar iemand “met een volle buik die het goed gaat.” Het gaat erom dat je onderweg bent op het pad dat God wijst, met geduld, armoede, dienstbaarheid en troost. “Degene die die weg bewandelt, zal gezegend zijn”, aldus de paus.

“De zaligsprekingen gaan over heiligheid in je dagelijks leven.”

Katholiekleven.nl maakte bij elk van de zaligsprekingen een ansichtkaart. De acht kaarten zijn opgenomen in het katholiekleven-magazine dat in het najaar 2019 verscheen. Nu komen vanwege deze catechesereeks van paus Franciscus de afbeeldingen van de kaarten online beschikbaar. Bij elke catechese van de paus wordt een nieuwe kaart gepubliceerd.

De afbeeldingen komen op katholiekleven.nl. Parochies kunnen de afbeeldingen gebruiken in hun eigen uitgaves met vermelding van de credit: Katholiekleven.nl/Lidy de Koning.

Dit zeggen de zaligsprekingen over heiligheid. Heiligheid in je dagelijks leven is:

Arm zijn in het hart

Reageren met nederige zachtmoedigheid

Weten te huilen met de ander

Hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken

Kijken en handelen met barmhartigheid

Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt

Vrede stichten rondom ons

Iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden, ook al levert dat problemen op

 

Bericht en afbeelding via katholiekleven.nl .

Tags: ,