Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hermans herbenoemd als adviseur van Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten

Mgr. Hermans herbenoemd als adviseur van Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten

Mgr. dr. J. Hermans, secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) is eind maart herbenoemd als adviseur (consultor) van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten. Het gaat om de vierde benoeming sinds zijn eerste aanstelling in 2005. Mgr. Hermans is belast met de uitvoering van het liturgiebeleid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en werkt onder directe verantwoordelijkheid van de bisschopreferent voor liturgie, mgr. dr. J. Liesen, bisschop van Breda.

Mgr. Hermans werd in 2005 door paus Johannes Paulus II benoemd in het consultoren-college van de Romeinse congregatie voor de liturgie. Vervolgens is hij in 2010 herbenoemd door paus Benedictus XVI en opnieuw in 2015 door paus Franciscus I. Romeinse benoemingen gelden meestal voor een periode van vijf jaar en nu is hij dus voor de vierde keer benoemd. Het consultoren-college bestaat uit experts op liturgisch gebied afkomstig uit de wereldkerk.

Over de congregatie

De congregatie is het bevoegde orgaan voor alle liturgische aangelegenheden van de Latijnse Kerk en voor alles op het gebied van de bevordering en regeling van de Liturgie en van de Sacramenten (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 62). Het is aan de congregatie om de pastorale liturgische actie te bevorderen, ook en vooral met betrekking tot de voorbereiding en de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 64), de viering van de zondag samen met de andere feesten van het liturgisch jaar en de getijdenliturgie.

De congregatie is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling en afkondiging van typische uitgaven als de Latijnse liturgische boeken en voorschriften op liturgisch gebied. Ze voorziet namelijk in de samenstelling of correctie van liturgische teksten (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 64, §2), en onderzoekt vertalingen van liturgische boeken en hun bewerkingen die door bisschoppelijke conferenties zijn voorbereid (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 64, §3).

De congregatie bevordert ook multiregionale conferenties ter ondersteuning van het liturgisch leven (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 65), en ziet erop toe dat de liturgische bepalingen worden nageleefd, om misbruiken te voorkomen en ze uit de weg te ruimen wanneer ze worden ontdekt (vgl. Apost. Constitutie Pastor Bonus, art. 66).

De congregatie is ook bevoegd voor de cultus van de heilige relikwieën, de bevestiging van de hemelse beschermheiligen en de toekenning van de titel van Basiliek-Minor (cf. Pastor Bonus, art. 69). Bovendien behoort tot haar taken het bijstaan van de bisschoppen van de hele wereld, opdat naast de liturgische eredienst ook de gebeden en vrome gebruiken van het christenvolk vermeerderd en in ere gehouden worden (vgl. Pastor Bonus, art. 70).

Foto: mgr. Hermans in gesprek met paus Benedictus XVI bij de bisschoppensynode over de eucharistie in 2005.

Kijk hier voor de website van de Nationale Raad voor Liturgie.

Tags: , ,