Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hendriks tekent afspraken over Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor basisschoolleraren

Mgr. Hendriks tekent afspraken over Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor basisschoolleraren

Woensdag 3 april was de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag van de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO) in de Thomas More hogeschool te Rotterdam. Mgr. Hendriks, referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het onderwijs, tekende bij deze gelegenheid afspraken rond de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor basisschoolleraren.

De afspraken werden mede ondertekend door de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering van de VKLO, de heer Taeke van de Akker. Verder was ook de voorzitter van de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle, hierbij aanwezig, evenals een aantal bisschoppelijk gedelegeerden en verder PABO-docenten godsdienst/levensbeschouwing en vertegenwoordigers van de verschillende PABO’s.

Basisschoolleraren die in het katholiek onderwijs werkzaam zijn dienen te beschikken over een zogenaamde Akte van Bekwaamheid die aangeeft dat de leraar een vorming heeft voltooid om katholieke godsdienst/levensbeschouwing te kunnen geven aan de basisschool.

Kennisbasis voor vak godsdienst/levensbeschouwing

Voor het traject naar de akte van bekwaamheid toe is in 2014 door een projectgroep in onderlinge samenwerking van VKLO en Bisschoppelijk gedelegeerden een Kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing vastgesteld, in overleg met de Nederlandse bisschoppen. Hiervan maken drie concepten deel uit, die een invalshoek vormen voor het bespreken van thema’s en die herkend kunnen worden in bijvoorbeeld een Bijbelverhaal. Deze concepten zijn: Contingentie, Transcendentie en Traditie. Sinds 2014 is voor deze kennisbasis een implementatietraject bezig en worden visitaties gehouden, waarbij de bisschoppelijk gedelegeerden betrokken zijn.

Op de bijeenkomst van 3 april zijn er afspraken gemaakt over de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid en de betrokkenheid van de Bisschoppelijk Gedelegeerden hierin, waardoor de samenwerking van de PABO’s met die bisschoppelijk gedelegeerden en dus met de bisdommen en de kerk wordt versterkt.

 

Bericht en foto’s via www.arsacal.nl.

Tags: