Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Fotograaf Ramon Mangold maakt beeldverslag van ‘24 uur voor de Heer’ in vier bisdommen

Fotograaf Ramon Mangold maakt beeldverslag van ‘24 uur voor de Heer’ in vier bisdommen

Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart hielden parochies en religieuzen de ‘24 uur voor de Heer’ met aanbidding en biechtgelegenheid. Fotograaf Ramon Mangold maakte hiervan een beeldverslag voor het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl. Hij fotografeerde in tien kerken en kapellen in vier bisdommen.

Paus Franciscus hoopt dat steeds meer mensen meedoen aan de ‘24 uur voor de Heer’. Hij riep er voor het eerst toe op toen hij het heilig jaar van de barmhartigheid aankondigde: “Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken” (paus Franciscus, Misericordiae vultus nr. 17).

De ‘24 uur voor de Heer’ werden dit jaar voor de zesde keer gehouden en zijn een initiatief van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Deze raad bestaat nog maar kort, sinds 2010, en heeft als taak de bezinning over de nieuwe evangelisatie te bevorderen en de plaatselijke bisschoppen te ondersteunen met nieuwe initiatieven.

De raad organiseerde op verzoek van de paus ook het heilig jaar van barmhartigheid (2016). In dat jaar, maar ook daarna, werden de twee kanten van barmhartigheid benadrukt: gelovigen worden opgeroepen om werken van barmhartigheid te doen én om barmhartigheid te ontvangen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).

“Ook ik veroordeel u niet”

Voor de ‘24 uur voor de Heer’ koos de raad dit jaar het thema “Ook Ik veroordeel u niet” (Johannes 8, 11). De evangelist Johannes beschrijft hoe Jezus, anders dan de menigte die samenstroomt, de overspelige vrouw niet veroordeelt, maar zegt: “Ga heen en zondig van nu af niet meer.” In zijn apostolische brief ‘Misericordia et misera’ schrijft paus Franciscus bij het slot van het heilig jaar over deze tekst.

Paus Franciscus: “Jezus antwoordt degenen die de vrouw willen veroordelen met een lange stilte. Hij wilde hiermee ruimte geven om Gods stem te laten klinken, niet alleen in het geweten van de vrouw, maar ook in het geweten van degenen die haar beschuldigen, die hun stenen laten vallen en een voor een van het toneel verdwijnen (cf Johannes 8, 9)” (Misericordia et misera, 1).

De ‘24 uur voor de Heer’ worden bewust gehouden in de Veertigdagentijd als periode van gebed, vasten en naastenliefde ter voorbereiding op Pasen. In 2020 vinden de ‘24 uur voor de Heer’ plaats op 20 en 21 maart.

Foto: Ramon Mangold. Jongerenprogramma in het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo tijdens de ‘24 uur voor de Heer’ op vrijdagavond 29 maart. Kijk voor het complete beeldverslag op katholiekleven.nl.

 

Tags: ,