Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Maak je eigen Palmpasenstok voor Palmpasen, zondag 2 april

Maak je eigen Palmpasenstok voor Palmpasen, zondag 2 april

Op de laatste zondag voor Pasen, dit jaar op 2 april, viert de Kerk Palmpasen, het feest waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt herdacht. Jezus werd gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte in Jeruzalem binnengehaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. In Nederland wordt dat nagebootst met de palmpasenstok. Op vier.nu staat hoe je thuis zelf een palmpasenstok kunt maken.

De palmpasenstok is iets typisch Nederlands, evenals de optocht of processie van kinderen met hun palmpasenstok. Op de laatste zondag van de Veertigdagentijd en het begin van de Goede Week van Pasen werd al sinds de middeleeuwen de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Er werd vaak een houten ezel met een beeld van Christus erop door de straten getrokken (foto). Mensen op straat zwaaiden dan de optocht toe met palmtakken. De herkomst van de palmpasenstok is niet helemaal duidelijk maar mogelijk is deze ontstaan tijdens de Reformatie, toen katholieken hun geloof moesten vieren in schuilkerken.

Instructie Palmpasenstok op Vier.nu

Op de website over de christelijke hoogfeesten, vier.nu staan naast Palmpasen nog veel meer begrippen, tradities en vieringen uitgelegd die verband houden met Pasen. Voor kinderen is er een kleurplaat te vinden en nu ook de werkwijze voor het maken van een eigen Palmpasenstok. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de verschillende onderdelen van de stok. Kijk hier voor de complete instructie voor het maken van je eigen Palmpasenstok.

Pinkstermateriaal voor parochies

Ook in parochies kan men aan de slag met de Palmpasenstok bijvoorbeeld in de kindernevendienst. De kleurplaat kan worden geprint en achter in de kerk gelegd om de kinderen iets extra’s mee te geven na de viering.

Daarnaast is het voor de redacties van de kerkbladen, nieuwsbrieven en websites goed om te weten dat het prachtige beeldmateriaal van vier.nu Pinksteren al beschikbaar is op vier.nu. Print bijvoorbeeld de poster, of gebruik de afbeeldingen voor de pinkstereditie van het parochieblad om dit zo een feestelijke uitstraling te geven. Kijk hier voor het pinkstermateriaal op vier.nu.

Steun vier.nu!

Vier.nu is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk. Wilt u dit initiatief om de christelijke hoogfeesten onder de aandacht te brengen steunen, dan kan dat door een gift over te maken via deze pagina op vier.nu.

 

Foto’s: uit SamenKerk, magazine van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Tags: , ,